Pagina opties

Groter

Vergaderen nieuwe stijl

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is de keuze gemaakt over te gaan op het zogenaamde BOB vergaderen. Reden voor de veranderingen is dat de raad, in een wisselwerking met de samenleving tot besluitvorming wil komen waarbij de kwaliteit van besluitvorming verhoogd kan worden en de doorlooptijd korter.

De nieuwe manier van vergaderen

  • vergroot de maatschappelijke betrokkenheid bij politieke keuzevraagstukken en de discussie daarover;
  • bespaart op vergadertijd;
  • versterkt de politiek sturende rol van de raad.

De nieuwe vergaderstijl samengevat

  • B - Beeldvormend: verkennen en afbakenen van het vraagstuk, horen van het maatschappelijke veld en het inventariseren van knelpunten en keuzes. Het onderwerp m.a.w. goed tussen de oren krijgen (wat speelt er). Met name bij dit onderdeel worden inwoners en organisaties uitgenodigd in te komen spreken.
  • O - Oordeelsvormend: open discussie tussen de diverse fracties, ruimte voor insprekers, uitwisselen en doorvragen van argumenten met als doel om tot een goede weging te komen van voor- en nadelen van het betreffende voorstel of onderwerp.
  • B - Besluitvormend: nemen van besluiten door de raad. Hier vindt het afrondende politieke debat over eventuele wijzigingen en de besluitvorming plaats.

Oriëntatie

Naast de hierboven beschreven vergaderingen is de derde week van de vergadercyclus ingeruimd voor een oriënterende bijeenkomst.  De raad oriënteert zich dan breder op wat er speelt in de Hoeksche Waard, in een dorp of buurtschap. Dat doen ze niet per se vanuit de raadszaal, maar dat kan ook op een locatie passend bij het thema.

Meedenkers gezocht

De raadsleden vinden het belangrijk dat inwoners meepraten en meedenken tijdens vooral de beeldvormende bijeenkomsten. Zij kunnen dan betere beslissingen nemen over zaken die van invloed zijn op hun leefomgeving. Via onder meer deze website van de gemeenteraad, sociale media en de regionale kranten worden inwoners uitgenodigd te komen (mee)praten over een specifiek onderwerp.

Van harte welkom

Daarnaast bent u ook van harte uitgenodigd om ook de andere raadsavonden (elke dinsdagavond) bij te wonen. Deze bijeenkomsten zijn openbaar. De vergaderingen van de raad in week 2 en in week 4, van de 4-wekelijkse cyclus, zijn in de raadszaal van gemeente Hoeksche Waard: (W. van Vlietstraat 6, 3262GM Oud-Beijerland). U kunt deze vergaderingen live volgen via deze pagina. Of op een later moment op die plaats terugkijken.

De bijeenkomst in week 1 en 3 kunnen op andere locaties zijn. Dit wordt kenbaar gemaakt via de verschillende communicatiekanalen van de raad.

Burgerleden

Naast raadsleden kunt u op de raadsavonden ook burgerleden tegenkomen. Burgerleden ondersteunen de raadsleden bij hun raadswerk. Zij worden aangesteld door de fracties.

Vragen?

Heeft u vragen over uw gemeenteraad, neemt u dan contact op met de raadsgriffie van de gemeenteraad Hoeksche Waard, griffie@gemeentehw.nl of 088 - 647 18 74.

De meest actuele contactinformatie van de raadsleden vindt u op deze pagina. Weet u niet welk raadslid u moet benaderen of heeft u vragen over de gemeenteraad, dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffie, griffie@gemeentehw.nl of 088 - 647 18 74.

> Downloaden vergader- en activiteitenschema
> Vergaderschema gemeenteraad 2020