Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Raadslid Gerard den Boer overleden

(19-08-2019)

Wij ontvingen het droevige bericht dat zondag 18 augustus raadslid Gerard den Boer is overleden. Gerard was al geruime tijd ziek. Ondanks zijn ziekte was hij nog tot het laatst aan toe betrokken en actief.

Gerard stond bekend als een toegankelijke, sympathieke, harde werker met een groot relativeringsvermogen. Van 2014 tot 2019 was hij wethouder van de voormalige gemeente Korendijk. Vanaf 1 januari maakte hij namens de SGP deel uit van de gemeenteraad Hoeksche Waard.

Vanaf dinsdag 13.00 uur liggen in onze servicepunten in Woonzorgcentrum Heemzicht in Piershil, in Maasdam en in Oud-Beijerland condoleanceregisters om te tekenen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 75-plussers toestaan 1 jaar te rijden met verlopen rijbewijs

(15-08-2019)

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.

Het ministerie stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Bent u 75-plus en moet u uw rijbewijs binnenkort verlengen? Hoe u dit regelt leest u op de webpagina rijbewijs verlengen 75-plusser.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

 • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
 • een volledig en correct ingevulde gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
 • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als het rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
 • geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
 • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen meewerken aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruik maakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

 • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt. U ontvangt hierover een brief van het CBR.
 • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
 • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijzenregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
 • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
 • Daarna kunt u bij één van onze servicepunten een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Bijeenkomst over arbeidsmarkt Hoeksche Waard op 12 september

(13-08-2019)

Gemeente Hoeksche Waard nodigt werkgevers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners uit voor een bijeenkomst over de arbeidsmarkt van de Hoeksche Waard. De bijeenkomst is op donderdag12 september van 14.30 tot 17.15 uur in het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6).

Aanleiding voor de bijeenkomst

Werkgevers in de zorg, techniek en ICT krijgen in de toekomst vacatures moeilijker vervuld. Gemeente Hoeksche Waard en de provincie Zuid-Holland zoeken daarom naar oplossingen hiervoor. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van opleidingsmogelijkheden voor jongeren, betere bereikbaarheid en woonvoorzieningen en het benutten van onbenutarbeidspotentieel. We willen in samenspraak met partners naar deze oplossingen kijken. We nodigen u dan ook van harte uit om met ons mee te denken en bij te dragen aan een vitale Hoeksche Waard. Kijk op www.gemeentehw.nl voor het programma van de bijeenkomst.

Aanmelden?

Dat kan tot donderdag 5 september door een mail testuren naar Annejet Kerckhaert (annejet.kerckhaert@gemeentehw.nl) en Patrick de Wilde (patrick.dewilde@ecorys.com).

Openingstijden servicepunten veranderen per 1 september

(13-08-2019)

De openingstijden van de servicepunten in gemeente Hoeksche Waard worden per 1 september 2019 aangepast. Wij willen hiermee aansluiten bij de behoefte van onze inwoners.

Dit zijn de nieuwe openingstijden:

Servicepunt Dag Tijd
Oud-Beijerland Maandag 08.30 - 13.30 uur
Dinsdag 14.30 - 19.30 uur
Woensdag 08.30 - 13.30 uur
Donderdag 14.30 - 17.30 uur
Vrijdag 08.30 - 13.30 uur
Maasdam Maandag 14.30 - 19.30 uur
Woensdag 08.30 - 13.30 uur
Donderdag 08.30 - 13.30 uur
Vrijdag 08.30 - 13.30 uur
Strijen Maandag 08.30 - 13.30 uur
Donderdag 14.30 - 19.30 uur
Numansdorp Maandag 14.30 - 19.30 uur
Woensdag 08.30 - 13.30 uur
Donderdag 08.30 - 13.30 uur
Piershil Dinsdag 14.30 - 19.30 uur
's-Gravendeel Woensdag 14.30 - 19.30 uur
Donderdag 08.30 - 13.30 uur

U bent van harte welkom bij elk servicepunt, ongeacht uw woonplaats. Wilt u een servicepunt bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak. Een afspraak maakt u eenvoudig via onze afsprakenmodule of telefonisch via 14 0186. De adressen en actuele openingstijden van onze servicepunten vindt u hier.

Diverse aanpassingen plan bomenkap N489: mogelijk behoud enkele bomen, gespreide kap en snellere herplant

(13-08-2019)

Enkele essen langs de N489 kunnen misschien toch blijven staan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de provincie over de bomenkap vanwege groot onderhoud aan de N489. Onlangs ontving wethouder Harry van Waveren een petitie van bewoners tegen de geplande bomenkap. Naar aanleiding van de petitie ging de gemeente hier opnieuw over in gesprek met de provincie. Wethouder Harry van Waveren: “Er is in een eerder stadium zorgvuldig naar gekeken en het aantal te kappen bomen is al eens teruggebracht. Ik waardeer het dat de provincie op ons verzoek opnieuw heeft gekeken. Over 1 boom is met zekerheid te zeggen dat deze kan blijven staan. Daarnaast kijkt de provincie tijdens de werkzaamheden of 6 andere bomen ook gespaard kunnen blijven. Het risico dat ze weg moeten blijft, als tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat de wortels zich te veel hebben verweven in het wegdek.”

Eerder nieuwe bomen planten

Ook zijn er afspraken gemaakt over het eerder herplanten van bomen en de fasering van de kap. Zo worden eerst alleen de bomen weggehaald die moeten wijken voor de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de weg, zoals de aanleg van kabels- en leidingen. Later in het traject volgt de rest pas. Er wordt daarnaast extra vaart gezet achter het planten van nieuwe bomen. Bij het verbreden van de parallelweg aan de zuidkant wordt zo snel mogelijk een nieuwe bomenrij aangelegd.

Reductie bomenkap

Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al sinds 2014. In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal bijna worden gehalveerd tot 335. Dit aantal is inclusief zo’n 175 waaruit geregeld zware takken naar beneden vallen. De overige bomen (voornamelijk essen) worden gekapt vanwege de aanleg van rotondes, kabels en leidingen. Door de recente gesprekken tussen gemeente en provincie kan de kap van de essen dus nog iets verder gereduceerd worden. Alle kap wordt gecompenseerd door langs de N489 en op andere plaatsen in de Hoeksche Waard nieuwe bomen te planten.

Veilig zwemmen in natuurwater

(19-07-2019)

Het is zover: de zomervakantie is begonnen! En dat betekent hopelijk mooi weer en veel plezier in en rond het vele natuurwater dat de Hoeksche Waard rijk is.

Op ons eiland vind je de volgende officiële zwemwaterlocaties

 • het strandje aan het Spui - Goudswaard
 • de Hitsertse Kade - Zuid-Beijerland
 • de strandjes aan de west- en oostkant van de Haringvlietbrug - Numansdorp
 • de strandjes aan de Binnenmaas - Mijnsheerenland en Westmaas

Op deze locaties wordt regelmatig de waterkwaliteit gecontroleerd en wordt de zogenaamde fysieke veiligheid in de gaten gehouden. Wil je bij een van de bovenstaande locaties gaan zwemmen? Kijk dan eerst even op www.zwemwater.nl voor actuele informatie.

De zwembaai bij de Oude Tol (Oud-Beijerland) is geen officiële zwemwaterlocatie

Deze populaire bestemming is niet alleen in trek bij zwemmers en andere recreanten. Ook is er vlak buiten het zwemgedeelte veel vaarverkeer van jetski’s, waterscooters en andere pleziervaartuigen. En dan hebben we het nog niet eens over de grote binnenvaartschepen die er langs varen. Kortom: ga je hier zwemmen, houd je dan aan de voorschriften en blijf binnen de ballenlijn. Behalve dat je namelijk kans loopt op een flinke boete (€140,-), is het ook nog eens gevaarlijk.

Zwemmen bij de Oude Tol kent de volgende risico’s

 • Er staat een sterke stroming buiten de ballenlijn
  Het Spui is een getijderivier. Dat betekent dat je kunt merken wanneer het eb en vloed is. Vooral bij eb is de stroming buiten de ballenlijn sterker dan wat een gemiddelde zwemmer aan kan. Je kunt gemakkelijk worden meegesleurd. De stroming is op dat moment te sterk om er tegenin te zwemmen.
   
 • Op de rivier varen grote binnenvaartschepen
  Grote schepen hebben een zuigende werking en veroorzaken een sterke stroming en draaikolken. Ga je buiten de ballenlijn zwemmen, dan kun je door zuiging richting de vaargeul getrokken worden.
   
 • De waterbodem bij de oevers buiten de zwembaai is soms verraderlijk steil
  Omdat het water steeds in beweging is, verandert ook de structuur van de bodem. Zo ontstaan soms diepe kuilen voor de oever. Door het vaak troebele water zijn deze kuilen slecht te zien. Stap je in zo’n kuil dan kun je je evenwicht verliezen en door de stroom worden meegesleurd.
   
 • Buiten de ballenlijn varen jetski's, waterscooters en andere pleziervaartuigen
  Je loopt dus een groot risico om overvaren te worden. Vanaf een pleziervaartuig is het namelijk - zeker als deze met enige snelheid vaart - slecht te zien of er iemand zwemt.

De gemeente wil graag dat de Oude Tol officieel als veilig wordt aangemerkt

De zwembaai komt dan op de zwemwaterkaart van provincie Zuid-Holland te staan. Dit kan alleen als zwemmers zich houden aan de regels. Het zwemmen binnen de ballenlijn is een van deze regels. Ook moet de afstand van de oever tot de vaargeul officieel minimaal 50 meter zijn. Dat is nu niet het geval. Om toch aan die 50 meter te komen, hebben wij de volgende afspraken gemaakt met Rijkswaterstaat:

 • De gemeente graaft de zwembaai landinwaarts 5 meter verder uit. Dit betekent dat ook de ballenlijn 5 meter verder naar binnen wordt verlegd. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in de maand oktober.
 • Rijkswaterstaat verlegt de vaargeul 5 meter naar het noorden.

Houd je aan de voorschriften en kijk uit

Als iedereen goed oppast en rekening met elkaar houdt, dan kan iedereen blijven genieten van het gebied en het water. Fijne zomer!

Praat u ook mee over duurzaamheid in de Hoeksche Waard?

(09-07-2019)

Een duurzamere inrichting van onze samenleving wordt steeds belangrijker. Zeker in een tijd waarin we te maken hebben met zorgen om de klimaatveranderingen, verslechtering van onze luchtkwaliteit en toenemende schaarste van fossiele grondstoffen. Vanwege de complexiteit van deze problemen liggen de oplossingen niet direct voor de hand. Dat zorgt ervoor dat inwoners en organisaties het lastig vinden om duurzame maatregelen te treffen en in sommige gevallen zelfs in de weerstand schieten. Tegelijkertijd ziet de gemeenteraad ook mooie ontwikkelingen in de maatschappij, waarbij inwoners of organisaties zelf het initiatief nemen richting een duurzamere samenleving.

Zo zien we een aantal landelijke en lokale doelstellingen voor duurzaamheid:

 • Hoeksche Waard energieneutraal in 2040.
 • In 2030 moet Nederland minimaal 49% minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte van 1990.
 • Nederland dient klimaatadaptief te zijn in 2050.
 • Nederland dient circulair te zijn in 2050. Met 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030.
 • Warmtetransitie van de bebouwde omgeving naar gasloos in 2050.
 • In 2040 dient de gemeente een energieneutrale vastgoedportefeuille te bezitten. In het hoofdlijnenakkoord is deze ambitie aangescherpt naar 2030.

De gemeenteraad is erg benieuwd naar de ideeën van haar inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven om de doelstellingen voor duurzaamheid te halen. Daarom nodigen wij u graag uit op donderdag 5 september van 19.30 tot 22.00 uur om mee te denken en te praten over duurzaamheid op ons mooie eiland.

Programma:
19.00 uur   Inloop
19.30 uur   Welkomstwoord en uitleg
19.45 uur   1ste ronde gesprekken (5 tafels)
20.30 uur   Pauze
20.45 uur   2de ronde gesprekken (5 tafels)
21.30 uur   Afronding en drankje

U kunt deelnemen aan 2 rondes gesprekken. Daarbij kunt u 2 van de volgende 5 onderwerpen kiezen:

 1. Energiebesparing
  Energiebesparing is de belangrijkste stap naar een duurzamere wereld. Dit is dan ook een belangrijke pijler van de door de gemeenteraad vastgestelde energievisie. Besparen kan natuurlijk op allerlei manieren, zoals het isoleren van woningen en het gebruik van spaarlampen. Hier zijn ook afspraken over gemaakt met HW Wonen voor de verduurzaming van hun woningvoorraad. Een duurzaamheidslening kan het aantrekkelijk maken voor huishoudens om hierin te investeren.
 2. Duurzame energieopwekking
  Naast de gewenste besparingen blijft er een forse energievraag. De ambitie is om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te realiseren. Met de extra uitdaging om te komen tot alternatieven voor het gas, waarbij in de toekomst naar verwachting een nog grotere energievraag zal ontstaan. Duurzame energie uit biomassa, zonlicht, uit bodem, water enwind en vanuit restwarmte van bedrijven, zijn allemaal mogelijkheden in de energievisie. 
 3. Klimaatadaptatie
  Nederland is klimaatadaptief in 2050, dat is de landelijke doelstelling waar ook in de Hoeksche Waard invulling aan gegeven wordt. Klimaatadaptatie is het proces waarbij de samenleving zich aanpast aan het actuele of verwachte klimaat en de effecten daarvan, om de schade die gepaard kan gaan met klimaatverandering te beperken en de kansen die de klimaatverandering biedt te benutten. In 2018 is in samenwerking met het Waterschap een plan van aanpak voor de klimaatadaptatie opgesteld. De afgelopen maanden is gestart met een aantal klimaatateliers en is de zogenaamde klimaat stresstest nagenoeg afgerond. Daarnaast worden ook andere zaken in beeld gebracht in de Klimaatatlas (vanuit Provincie Zuid-Holland opgesteld) en de kwetsbaarheidsscan. Op basis van alle informatie wordt samen met het Waterschap gewerkt aan een concreet uitvoeringsprogramma.
 4. (Gemeentelijk) vastgoed verduurzamen
  In 2040  dient de gemeente een energieneutrale vastgoedportefeuille te bezitten. In het hoofdlijnenakkoord is deze ambitie aangescherpt naar 2030. Dit betekent een grote opgave voor gemeente, maar ook voor de gebruikers van het vastgoed, zoals (sport)verenigingen en scholen.
 5. Circulaire economie
  Nederland circulair in 2050. Met 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030. Ook in de Hoeksche Waard moeten we daarom de circulaire economie aanjagen. Er is gestart met het in beeld brengen van de verschillende (grondstoffen)stromen binnen het bedrijfsleven. Dit leidt tot een kansenkaart voor de Hoeksche Waard. Daarnaast is Oud-Beijerland gestart met een circulair project namelijk de multifunctionele accomodatie (MFA) Boezemsingel in Oud-Beijerland. De RAD (gemeentelijk afvalbedrijf) werkt ook aan circulariteit met het initiatief van afvalscheiding. Ook is in het verleden onderzoek gedaan naar de potentie van de biomassa in de Hoeksche Waard en wordt via een aantal innovatieve landbouwbedrijven onderzoek gedaan naar het gebruik van organische reststoffen voor de verbetering van de bodem. Met de provincie wordt gewerkt aan een aantal programmalijnen die opgenomen worden in het programmaplan duurzaamheid.

Aanmelden
U kunt zich tot en met maandag 2 september 2019 aanmelden via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl. Graag met vermelding van de 2 onderwerpen waar uw interesse naar uitgaat.
De ideeën, opmerkingen en reacties nemen we zoveel mogelijk op in het toekomstplan over duurzaamheid in de Hoeksche Waard. Dit plan bespreekt en stelt de raad eind van dit jaar vast. De bijeenkomst wordt gehouden in het Rabobank gebouw, Reedijk 8 in Heinenoord.
 

Meepraten over Perspectiefnota in gemeentehuis Maasdam

(24-06-2019)

Anders dan in eerdere berichten is vermeld, vindt de beeldvormende bijeenkomst over de Perspectiefnota, op donderdag 27 juni, plaats in het gemeentehuis in MAASDAM!!

Heeft u ook goede ideeën waaraan de gemeente haar geld moet uitgeven? Kom dan meepraten over de nieuwe plannen voor de komende jaren. Graag tot donderdag.

Meer info over Perspectiefnota

Meest gestelde vragen over bomenkap langs N489

(17-06-2019)

Update 13 augustus 2019

Enkele essen langs de N489 kunnen misschien toch blijven staan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de provincie over de bomenkap vanwege groot onderhoud aan de N489. Onlangs ontving wethouder Harry van Waveren een petitie van bewoners tegen de geplande bomenkap. Naar aanleiding hiervan ging de gemeente opnieuw in gesprek met de provincie. Wethouder Harry van Waveren: “Er is in een eerder stadium zorgvuldig naar gekeken en het aantal te kappen bomen is al eens teruggebracht. Ik waardeer het dat de provincie op ons verzoek opnieuw heeft gekeken. Over 1 boom is met zekerheid te zeggen dat deze kan blijven staan. Daarnaast kijkt de provincie tijdens de werkzaamheden of 6 andere bomen ook gespaard kunnen blijven. Het risico dat ze alsnog weg moeten, blijft als tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat de wortels zich te veel hebben verweven in het wegdek.”

Lees meer in het persbericht 'Diverse aanpassingen plan bomenkap N489: mogelijk behoud enkele bomen, gespreide kap en snellere herplant'

----------------------------------------

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Sindsdien krijgen wij veel vragen en reacties over de kap van de bomen. Daarom hebben wij hieronder voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Onderaan de pagina kunt u diverse tekeningen downloaden van de locaties waar de bomen gekapt worden, waar er nieuwe bomen worden geplant ter compensatie en van het 2 hectare grote compensatiebos,

Meest gestelde vragen over de bomenkap (juni 2019)

Hoeveel bomen worden er gekapt?

De provincie heeft in 2017 een plan gepresenteerd om - in verband met groot onderhoud aan de N489 - ongeveer 600 bomen langs dit traject te kappen en te compenseren. Mede door inzet van gemeente Binnenmaas en de landelijke petitie is besloten de bomen in de zogeheten obstakelvrije zone niet gekapt. Er worden nu vangrails geplaatst op de knelpunten en het aantal te kappen bomen is teruggebracht naar 335. Zie ook de tekening 'Overzicht te kappen bomen N489' die u onderaan deze pagina kunt downloaden (NB: Zie update van 13 augustus bovenaan deze pagina. Het aantal te kappen bomen is met minimaal 1, mogelijk totaal 7 verminderd.)

Waarom moeten de bomen weg?

De bomen die gekapt en gecompenseerd worden moeten weg omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn óf omdat ze fysiek niet passen in het ontwerp. Daarmee wordt bedoeld dat er op die plek een weg/rotonde komt te liggen. De levensduur (het einde daarvan) van de bomen is onderzocht door een extern bureau dat is ingeschakeld door de provincie. Dit rapport maakt onderdeel uit van de kapvergunning.

Is de obstakelvrijezone, de belemmering van 5G signalen of de houtopbrengst gebruikt als onderbouwing voor de bomenkap?

De bomen in de obstakelvrije zone blijven behouden. Dat bomen het 5G signaal kunnen beperken is niet meegenomen in de afweging om bomen te kappen. Ook de houtopbrengst van de te kappen bomen is niet van toe passing geweest bij de besluitvorming.

Wanneer worden de bomen gekapt?

De bomen worden buiten het broedseizoen (na 15 juli) gekapt. Er is ecologisch/flora en fauna onderzoek uitgevoerd naar het plangebied. Dit onderzoek krijgt een update en wordt op dit moment nogmaals uitgevoerd. Dat wordt gedaan omdat het uiteindelijke kappen na de zomer van 2019 zal plaatvinden.

Met wie is het plan besproken?

Tijdens informatie- en inloopavonden zijn de plannen met omwonenden besproken. Ook is inwoners op de inloopmomenten gevraagd naar suggesties voor de compensatie van de bomen. Daarnaast heeft gemeente Binnenmaas overleg gevoerd met Hoekschewaards Landschap (HWL) en andere natuurorganisaties. Deze organisaties hebben dan ook geen bezwaar aangetekend.

Wanneer is de vergunning afgegeven?

De kapvergunning is 7 december 2018 door het college van Binnenmaas afgegeven. Hierop zijn twee bezwaren binnengekomen van omwonenden. Deze zijn in de bezwaarschriftencommissie behandeld. Deze heeft de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard.

Hoeveel bomen worden er herplant?

Alle bomen worden gecompenseerd. Dat is wettelijk niet verplicht, maar dit heeft de provincie zichzelf opgelegd. De meeste bomen komen terug in en rond het plangebied. Helaas is het door ruimtegebrek en de aanwezigheid van kabels en leidingen niet mogelijk om bomen op precies dezelfde plekken terug te planten. Daarom wordt er ter compensatie een bos (inclusief lage beplanting) van 2 ha bij de Reedijk aangelegd. Zie ook de tekeningen 'Compensatieplan N489' en 'Compensatieplan 2 ha bos' die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Welke soorten worden er aangeplant?

Er is voor gekozen om meer verschillende soorten aan te planten. Deze variatie in soorten biedt meer kansen voor de flora en fauna in de omgeving. Deze soorten zijn afgestemd met lokale natuurorganisaties en de gemeente. Zie ook de tekeningen 'Compensatieplan N489' en 'Compensatieplan 2 ha bos'

Heeft u nog vragen?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente of provincie Zuid-Holland. Hieronder vindt u van beide de contactgegevens.

Provincie Zuid-Holland
https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/verkeer-vervoer/wegverkeer/alle-n-wegen/wegen/n489/
telefoonnummer: 070 - 441 66 22
e-mail: zuidholland@phz.nl

Gemeente Hoeksche Waard
telefoonnummer: 14 0186 of 088 - 647 36 47
e-mail: info@gemeentehw.nl

Downloads

Toelichting kap bomen langs N489 Westmaas

(03-06-2019)

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al ruim 3 jaar. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Wij krijgen veel reacties en vragen binnen naar aanleiding van dit artikel.

Een paar maanden geleden is de kapvergunning definitief geworden

In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal worden teruggebracht tot 335. De bomen worden door de provincie duurzaam (gemengde soorten, niet te dicht op de weg) en 1 op 1 (dat is volgens de APV en de wet Natuurbeheer niet verplicht) gecompenseerd. Wethouder Harry van Waveren: “Wij begrijpen dat het kappen van zoveel bomen de nodige vragen en verontruste reacties oproept. De verkeersveiligheid staat voorop, maar ook wij willen zoveel mogelijk het groene karakter langs dit traject behouden. Gelukkig vindt de provincie dat ook. Er zijn de afgelopen jaren 4 inloopavonden en diverse commissie- en raadsvergaderingen met inspraakmogelijkheid geweest. Hier konden geïnteresseerden en omwonenden terecht voor informatie en met hun vragen over het project. Zij konden toen ook aangeven waar ze het liefst de nieuwe (compensatie) bomen en ander 'groen' wilden laten terugkomen. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer de helft van de bomen wordt herplant langs de N489. Daarnaast wordt bij de Reedijk op 2 hectaren natuur geplant met struiken en bijna 100 bomen.” 

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het groot onderhoud?

Tijdens het groot onderhoud worden onder andere 2 rotondes aangelegd, enkele andere kruisingen veiliger ingericht en wordt de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan verbreed. Ook wordt het fietspad langs de N489 vernieuwd en verbreed. Voor deze verbetermaatregelen is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een deel van deze bomen is aan het einde van hun levensduur. Al deze te kappen bomen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant.

Meer informatie over het project

Op de website van provincie Zuid-Holland vindt u uitgebreide informatie over het project https://www.zuid-holland.nl/actueel/verkeersinformatie/december-2018/n489-globale/.

Archief