Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Horecacertificaten voor deelnemers opleidingstraject HW werkt!

(19-04-2019)

Een groep van negen deelnemers is tijdens het volgen van een horecaopleidingstraject van HW werkt! in vijf maanden tijd klaargestoomd als keukenmedewerker. Op donderdag 18 april kregen zij de behaalde certificaten uitgereikt.  

Horecaervaring

De groep van 9 deelnemers aan het horecaopleidingstraject bestond uit kandidaten met een arbeidsbeperking en statushouders. Een aantal statushouders had al horecaervaring opgedaan in het land van herkomst, maar vond het door de taalbarrière lastig om een baan te vinden. De training is daarom op maat gemaakt door het leren van vaktaal toe te voegen aan het programma.

Tijdens de training leerden de deelnemers snijtechnieken, basisgerechten en het bereiden van maaltijden. Ook is er kennis opgedaan over hygiëne, materialen in de keuken en het samenwerken met een keukenbrigade. In aanvulling op deze training, behaalden de deelnemers het HACCP certificaat (Sociale Hygiëne), waardoor werk vinden in de horecasector makkelijker wordt.

Een baan of stage als resultaat

Een mooi gevolg van het doorlopen van dit opleidingstraject is dat de kandidaten hierna de kans krijgen om het geleerde direct in de praktijk te brengen. Vier deelnemers hebben met behulp van HW werkt! een baan gevonden en vijf deelnemers gaan stage lopen bij een restaurant of andere horecagelegenheid.

Samenwerking Pameijer

Het horecaopleidingstraject is tot stand gekomen in samenwerking met Pameijer. Deze samenwerking bevalt zo goed, dat HW werkt! en Pameijer meer trainingen en cursussen gezamenlijk gaan organiseren.                            

HW werkt!

‘HW werkt!’ is onderdeel van gemeente Hoeksche Waard en ondersteunt mensen om aan de slag te gaan. Het is een werkleerbedrijf waar mensen zich ontwikkelen, werkervaring opdoen en werknemersvaardigheden leren. Daarnaast is HW werkt! een werkbedrijf voor de mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. Ten slotte maken de accountmanagers van HW werkt! de match tussen werkgevers en werkzoekenden met een bijstandsuitkering en/of een arbeidsbeperking. Kijk voor meer informatie op www.hwwerkt.nl.

Gezellige naturalisatieceremonie in gemeentehuis Maasdam

(15-04-2019)

Maandag 15 april reikte burgemeester Govert Veldhuijzen 8 ‘nieuwe’ Nederlanders de officiële papieren voor het Nederlanderschap uit.  Tijdens een gezellige bijeenkomst en te midden van vrienden en familie legden zij de eed of gelofte af. Behalve het belangrijke document kregen zij ook een bos bloemen en het spel ‘Ik hou van Holland’.

Na de groepsfoto schoof de burgemeester nog gezellig even bij de mensen aan tafel en maakte een praatje. De Hoeksche Waarders die genaturaliseerd werden, komen uit Syrië, Cuba, Somalië en Oekraïne. Met de papieren voor het Nederlanderschap kunnen zij een paspoort aanvragen.

CBR loopt achter met verwerking gezondheidsverklaringen

(12-04-2019)

Het CBR loopt achter met de verwerking van gezondheidsverklaringen. Moet u dit jaar uw rijbewijs verlengen en heeft u een medische keuring nodig? Dien dan 5 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs, uw gezondheidsverklaring in via Mijn CBR.

Doet u binnenkort rijexamen? Houd er dan rekening mee dat het 4 maanden kan duren voordat het CBR uw gezondheidsverklaring heeft verwerkt. Kijk voor meer informatie op de website van het CBR.

Technische en politieke vragen

(11-04-2019)

Tijdens de nieuwe manier van vergaderen van de gemeenteraad Hoeksche Waard komt de term ‘technische vragen’ vrij vaak aan de orde. Gezien de wens om het politieke debat meer inhoud te geven, is het niet de bedoeling tijdens een oordeelsvormende vergadering technische vragen te stellen. De raadsleden kunnen en moeten die technische vragen op andere momenten stellen. Technische vragen worden per e-mail ingediend.

Maar wat zijn technische vragen nu eigenlijk? Met een technische vraag wordt een vraag bedoeld waarop een feitelijk antwoord gegeven kan worden. De hoe, wat en wanneer vragen. Enkele voorbeelden van technische vragen zijn:

 • ‘Geldt dit getal voor afgelopen jaar of is het een gemiddelde over 10 jaar?’
 • ‘Welke doelgroep werd hiermee bedoeld?’
 • ‘Wat wordt bedoeld met deze zin?’

De technische vraag is overigens wel vaak een opstapje naar een politieke vraag. Bij een politieke vraag is de raad op zoek naar de mening en het politiek standpunt van de collega raadsleden en/of het college van B&W.

Enkele voorbeelden van politieke vragen kunnen dan zijn:

 • ‘Als dit het gemiddelde van 10 jaar is, vinden wij dat wat aan de magere kant. Vindt de raad dat ook?’
 • ’Als het die doelgroep is, denkt u dan niet dat we andere methoden moeten inzetten?’
 • ‘Als met deze zin bedoeld wordt dat we moeten bezuinigen, hoe denkt u als college dat dan te gaan doen?’

Omdat raadsleden tijdens de verschillende vergaderingen vaak aan technische vragen, en de beantwoording, refereren, worden deze op een centrale openbare plek gebundeld.

Wmo-Cliëntervaringsonderzoek in gemeente Hoeksche Waard

(11-04-2019)

Gemeente Hoeksche Waard is benieuwd naar de ervaringen van klanten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Daarom ontvangt een aantal inwoners uit de Hoeksche Waard, die in 2018 ondersteuning vanuit de Wmo ontvingen, een vragenlijst.

Voorbeelden van ondersteuning vanuit de Wmo zijn huishoudelijke ondersteuning, begeleiding, dagbesteding, een rolstoel, een woningaanpassing of taxikostenvergoeding.

De vragenlijst wordt niet aan alle klanten verstuurd

In voorgaande jaren ontvingen alle inwoners met ondersteuning vanuit de Wmo een vragenlijst. Dit jaar wordt maar een deel van de inwoners in de Hoeksche Waard gevraagd de vragenlijst in te vullen. Deze inwoners zijn gekozen op basis van een steekproef. Het kan dus gebeuren dat u wel ondersteuning ontvangt vanuit de Wmo, maar geen vragenlijst ontvangt.

Wij gaan goed met uw gegevens om

De gegevens worden zorgvuldig en anoniem behandeld. Naam en adres worden alleen gebruikt voor het toesturen van de vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 10 à 15 minuten. Ook is het mogelijk om de vragenlijst via de computer in te vullen.

In juli verwachten wij de resultaten van het onderzoek

De resultaten maken wij in juli bekend via deze website en in het huis-aan-huisblad Het Kompas.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met de gemeente. Wij zijn elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 14 0186 of 088 - 647 36 47 of per email via info@gemeentehw.nl.

Sportwethouder Paul Boogaard trots op kickbokskampioen Lisha Mons (12)

(11-04-2019)
Wethouder Boogaard met Lisha Mons

Wethouder Paul Boogaard stond woensdagavond 10 april op de stoep bij Lisha Mons in Maasdam met een bloemetje en cadeaubon. Reden hiervoor was dat Lisha het nu al - letterlijk en figuurlijk - ver heeft geschopt in haar kickbokscarrière. Ze is in februari Europees Kampioen geworden tijdens het EK in Duitsland.

Lisha is jong, gedisciplineerd en zelfverzekerd. Een perfecte combinatie in deze extreme sport. Paul Boogaard: “Ik vind het prachtig dat iemand op 12-jarige leeftijd al zo ontzettend gedreven is om prestaties te leveren. Ze heeft er veel voor over, dat is bewonderingswaardig.”

Lisha is al vanaf haar 6e met de vechtsport bezig. Haar vader beoefende de sport ook. Lisha traint 4 tot 5 keer per week bij een kickboksgym in Rotterdam-Zuid. 

Snoeiwerkzaamheden Strijensedijk Mookhoek

(11-04-2019)

Op maandag 15 april start waterschap Hollandse Delta met het snoeien van de bomen aan de Strijensedijk in Mookhoek. Deze weg is voor doorgaand (fiets)verkeer tussen de 2e Kruisweg en de Broekseweg in Strijen geheel afgesloten. Er wordt een omleidingsroute ingesteld. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.

Elke 3 jaar worden de bomen gecontroleerd door een deskundige. Deze kijkt naar de kwaliteit van de bomen en beoordeelt of er veiligheids- en/of onderhoudsmaatregelen moeten worden uitgevoerd. Uit de veiligheidsinspectie van 2018 is gebleken dat er overmatig dood hout in de bomen is aangetroffen. Dit wordt verwijderd. Ook worden er 5 bomen gekapt die van slechte kwaliteit zijn. Gemeente Hoeksche Waard heeft hiervoor een nood-kapvergunning afgegeven.

15.000 zonnepanelen op bedrijfspanden in Hoeksche Waard

(11-04-2019)

Circa 20 bedrijven in Numansdorp nemen het initiatief om de daken van hun bedrijfspanden vol te leggen met ruim 15.000 (!) zonnepanelen, die gezamenlijk per jaar zo’n 4 miljoen Kilowattuur duurzame stroom opwekken. Energieke Regio Hoeksche Waard begeleidt de bedrijven in dit project.

Op maandag 15 april plaatst wethouder Huibert Steen het eerste paneel op het bedrijfspand van Van Gemeren Mechanisatie B.V. in Numansdorp. Maandagavond zijn wethouder Steen en de heer Eijkenduijn te gast bij het programma HWLive Actueel van Omroep Hoeksche Waard om meer te vertellen over dit onderwerp.

Energieke Regio Hoeksche Waard en de ondernemers in Numansdorp hebben het project aanbesteed aan Bluehome Zonnepanelen in Oud-Beijerland, de PV-installateur van onze regio. Een prachtig initiatief, dat gemeente Hoeksche Waard helpt in het behalen van haar doelstelling om in 2040 energieneutraal te zijn (Energievisie Hoeksche Waard 2016-2020).

Oordeelsvormende vergadering 16 april

(11-04-2019)

Dinsdag 16 april a.s. vindt de oordeelsvormende vergadering van gemeente Hoeksche Waard plaats. De openbare vergadering begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Rekenkamercommissie Rapport Lessons Learned Gemeentelijke Herindelingen
 • Verordening Rekenkamer Hoeksche Waard 2019
 • Algemene Plaatselijke Verordening Hoeksche Waard 2019
 • Erfgoedbeleid 2019 – 2023
 • Behandeling subsidieaanvragen
 • Actualisatie bestemmingsplan Open Waard in Oud-Beijerland
 • Vaststelling ontwerp bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Spuifront in Oud-Beijerland
 • Wijziging gemeenschappelijke regeling Wegschap Tunnel Dordtse Kil

De volledige agenda is terug te vinden in het Vergaderschema.

In deze fase van de vergaderreeks debatteert de raad over de inhoud van de geagendeerde onderwerpen. Mede door dit debat komen de partijen tot hun politieke oordeel over het onderwerp. De oordeelsvormende vergaderingen worden live uitgezonden via de raadswebsite: ‘Live-uitzendingen’.

Wilt u als inwoner van gemeente Hoeksche Waard eens een kijkje komen nemen bij een oordeelsvormende vergadering, dan bent u van harte uitgenodigd. Mensen met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie waarmee de raadsleden vergaderen en waarin alleen de openbare stukken zichtbaar zijn.

Provincie keurt begroting 2019 gemeente Hoeksche Waard goed

(04-04-2019)

Op 19 februari zijn de eerste begroting 2019 en de meerjarenraming 2019-2022 van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard door de gemeenteraad vastgesteld. Provincie Zuid-Holland heeft de gemeenteraad en het college laten weten de begroting goed te keuren. De provincie schrijft: “Wij spreken onze waardering uit voor de kwaliteit en de leesbaarheid van uw eerste begroting”. De begroting is goedgekeurd omdat de lasten en baten aan het eind van de periode 2019-2022 in balans zijn en de financiële positie van de gemeente gezond is.

Het preventief toezicht van de provincie vervalt

In verband met de herindeling stonden de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen onder financieel toezicht van de provincie volgens de Wet algemene regels herindeling (arhi). Door de goedkeuring komt dit preventief toezicht te vervallen. Vanaf nu kan de gemeente haar beleid uitvoeren zonder voorafgaande toestemming van de provincie. Piet van Leenen, wethouder Financiën, is blij met dit resultaat: “Dit geeft ons de ruimte om zelfstandig invulling te geven aan het beleid zoals dat beschreven staat in het hoofdlijnenakkoord”.      

Uitnodiging meedenken over aanbouw Oude Raadhuis

(04-04-2019)

De bibliotheek in Oud-Beijerland gaat verhuizen naar het Oude Raadhuis. Om dit mogelijk te maken verbouwen we het Oude Raadhuis en komt er een aanbouw. Verschillende architecten en de monumentencommissie dachten al eerder zorgvuldig over deze aanbouw na. Vervolgens stemden wij het ontwerp met de gemeenteraad af. Ondanks dit zorgvuldige proces, ontvingen wij toch veel negatieve reacties op het ontwerp en lag het proces een tijdje stil.

Het is nu tijd om de draad weer op te pakken. Dit willen wij niet alleen doen. Daarom nodigen wij graag een aantal mensen uit die constructief met ons en de architecten willen meedenken over het huidige ontwerp van de aanbouw. Er is plek voor ongeveer 12 deelnemers. U kunt zich aanmelden door voor 15 april een e-mail te sturen naar henriette.vernes@gemeentehw.nl. Na uw aanmelding ontvangt u een persoonlijke uitnodiging voor het gesprek.

Echtpaar Meijer uit Puttershoek 65 jaar getrouwd

(02-04-2019)

Maandag 1 april was het 65 jaar geleden dat de inmiddels 86-jarige meneer J. Meijer met zijn 85-jarige echtgenote mevrouw F. Meijer-Veenstra in het huwelijksbootje stapten. Locoburgemeester Piet van Leenen ging op visite met een mooie bos bloemen en feliciteerde het echtpaar namens het gemeentebestuur.

Het echtpaar woonde eerst in Friesland en kreeg 1 dochter en 2 zonen. Na 7 jaar verhuisde het gezin naar België. Maar inmiddels wonen ze alweer 53 jaar met veel plezier in de Hoeksche Waard, waarvan de laatste 4 maanden in Huys te Hoecke in Puttershoek. Meneer Meijer heeft tot aan zijn pensioen gewerkt bij de Campina in Maasdam. Het gezin is inmiddels flink uitgebreid. Het echtpaar heeft 8 kleinkinderen, 3 achterkleinkinderen en de 4e is op komst.

Voormalig gemeentehuis in Numansdorp definitief dicht

(29-03-2019)

De tijdelijke werkplekken in het gemeentehuis van Maasdam zijn klaar voor gebruik. Op 28 maart verhuizen de ambtenaren die in het voormalig gemeentehuis in Numansdorp werkten naar Maasdam. Dit betekent dat het voormalig gemeentehuis in Numansdorp definitief dicht gaat.

Inwoners kunnen sinds 1 januari 2019 terecht bij het servicepunt in de Buitensluis in Numansdorp. Maar er zijn nog 5 andere servicepunten. Wilt u een van onze servicepunten bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak online of telefonisch.

Govert Veldhuijzen waarnemend burgemeester Hoeksche Waard

(28-03-2019)

Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, benoemt met ingang van 1 april 2019 de heer G. (Govert) Veldhuijzen tot waarnemend burgemeester van gemeente Hoeksche Waard.

De heer Veldhuijzen is 63 jaar en beschikt over ruime bestuurlijke ervaring. Tot halverwege februari van dit jaar was de heer Veldhuijzen waarnemend burgemeester van gemeente Nissewaard. Daarvoor was hij waarnemend burgemeester in Gorinchem, gedeputeerde in Zuid-Holland en wethouder in Dordrecht.

De burgemeestersvacature in de Hoeksche Waard  is ontstaan vanwege het vertrek van waarnemend burgemeester Peter van der Velden. De commissaris heeft, na overleg met de fractievoorzitters van de gemeenteraad, besloten om tot aan het aantreden van de kroonbenoemde burgemeester een waarnemer te benoemen.

Na een gesprek met de fractievoorzitters over het gewenste profiel van de waarnemer heeft de commissaris de heer Veldhuijzen voorgesteld als waarnemend burgemeester van gemeente Hoeksche Waard. Vervolgens hebben de fractievoorzitters met hem gesproken. De fractievoorzitters herkennen zich in de voordracht van de commissaris van de Koning om de heer Veldhuijzen als waarnemend burgemeester te benoemen.

Naar verwachting gaat na de zomervakantie de procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester van start.

HW werkt! organiseert informatiebijeenkomsten over werken met autisme

(27-03-2019)

Op woensdag 3 april organiseert HW werkt! in het gemeentehuis in Oud-Beijerland een informatiemiddag en -avond over werken met autisme. De onderwerpen onderwijs en arbeid na de middelbare school op vmbo-, mbo-, hbo- en wo-niveau staan deze dag centraal. De (inloop)bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er informatie uitgewisseld over wat er nodig is om van werk en autisme een succes te maken. De bijeenkomsten vinden plaats in het gemeentehuis in Oud-Beijerland (Willem van Vlietstraat 6) van 13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.00 uur.

Programma van de informatiemiddag en -avond

Presentatie 'Hoe werkt autisme?!'
(Een dag op het werk van iemand met autisme)

van 14.00-15.00 uur en van 19.30-20.30 uur
Indicatie(aanvraag) garantiebaan/beschut werk                van 15.30-16.00 uur en van 21.00-21.30 uur
Voorlichting op het gebied van onderwijs en arbeid        doorlopend tussen 13.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur
Persoonlijk in gesprek met ervaringsdeskundigen             doorlopend tussen 13.00-17.00 uur en 19.00-22.00 uur

Autismeweek 2019

De bijeenkomst wordt – niet toevallig – georganiseerd in de landelijke Autismeweek 2019 van de Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA). Het thema van de Autismeweek 2019 is ‘Autisme werkt!’. Werknemers met autisme zorgen voor diversiteit in een bedrijf, een belangrijke grondstof voor innovatie. Veel mensen met autisme beschikken over positieve eigenschappen, zoals oog voor detail, eerlijkheid, loyaliteit en het vermogen om systemen te analyseren. Ook hebben zij vaak waardevolle ‘speciale interesses’, onderwerpen waar zij álles van weten. Daarnaast is een divers werknemersbestand een uiting van ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’. En dat is steeds vaker één van de selectiecriteria voor aanbestedende partijen.

HW werkt!

‘HW werkt!’ is onderdeel van gemeente Hoeksche Waard en ondersteunt mensen om aan de slag te gaan. Het is een werkleerbedrijf waar mensen zich ontwikkelen, werkervaring opdoen en werknemersvaardigheden leren. Daarnaast is HW werkt! een werkbedrijf voor de mensen die aangewezen zijn op aangepast werk. Ten slotte maken de accountmanagers van HW werkt! de match tussen werkgevers en werkzoekenden met een bijstandsuitkering en/of een arbeidsbeperking.

Afvalvrije Scholenproject in een nieuw jasje

(22-03-2019)

RAD HW B.V. heeft in samenwerking met Professor Lamoraal een nieuw educatieprogramma ontwikkeld voor de Afvalvrije School. Met dit educatieproject wil de RAD alle basisscholen in de Hoeksche Waard de mogelijkheid bieden om een afvalvrije school te worden.

Professor Lamoraal pakt de handschoen op

Hij wil kinderen bewust maken van hun eigen aandeel bij het afval in de school en milieuvervuiling in het algemeen. Professor Lamoraal wil de leerlingen prikkelen om anders met afval om te gaan! De deelnemende scholen krijgen kosteloos en op verschillende momenten activiteiten aangeboden. Daarbij worden de kinderen meerdere keren betrokken bij het afvalvrij houden van de school. Bijvoorbeeld door een aantal leerlingen aan te wijzen als zgn. ‘afvalredders’ met als gevolg dat het onderwerp blijft leven.

Even iets meer over Professor Lamoraal

Professor Lamoraal is een markant figuur die altijd op onderzoek uit is. Hij verwondert zich over de meest uiteenlopende onderwerpen en vertelt zijn verhaal vanuit zijn laboratoriumkast. Met een videoles voor in de klas worden onderwerpen uitgediept en zoals altijd is er een creatieve verwerkingsopdracht. Voor de leerkracht is er een uitgebreide lesbrief. Op dit moment is Professor Lamoraal erg bevlogen om oplossingen te bedenken om de overvloed aan afval en zwerfafval tegen te gaan. Hij neemt de jeugd hier graag in mee!

Meer informatie over het afvalvrije scholenproject is te vinden op ww.afvalredders.nl. Of neem contact op met de RAD via 0186 57 25 86.

Leerlingen CSG Willem van Oranje geven gemeente Hoeksche Waard advies over duurzaamheid

(21-03-2019)

Ook dit jaar organiseert de Stichting Milieu Dichterbij het lesproject Scholen voor Duurzaamheid op CSG Willem van Oranje. Gemeente Hoeksche Waard neemt deel aan het lesproject door het verstrekken van een aantal opdrachten aan leerlingen van 5 vwo over de onderwerpen Duurzame Landbouw en de Energievisie Hoeksche Waard. Wethouder Huibert Steen gaf de leerlingen een derde opdracht: ‘Hoe kan het gemeentehuis in Maasdam energieneutraal worden?’

Energieneutrale gemeentelijke accommodaties

Het doel van de gemeente is om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te hebben. Het energieneutraal maken van de gemeentelijke accommodaties is daar onderdeel van, in 2030 moeten deze al energieneutraal zijn. Om ze op weg te helpen met hun opdrachten, kwamen negen leerlingen op uitnodiging van wethouder Huibert Steen op dinsdag 19 maart op bezoek in het gemeentehuis in Maasdam. Hier kregen de leerlingen een presentatie van Fred Wolters van Stedin over de werkzaamheden die Stedin uitvoert en de energietransitie waarin Stedin een grote rol heeft.

Leerlingen aan de slag

Na de presentatie van Stedin kregen de leerlingen een rondleiding door het gemeentehuis. Hierbij konden ze zien welke duurzaamheidsmaatregelen er al te vinden zijn in het pand. De komende tijd gaan de leerlingen aan de slag met de uitwerking van de opdrachten. Op 8 mei worden de adviezen gepresenteerd tijdens een eindpresentatie op CSG Willem van Oranje.

Benieuwd naar het advies!

Wethouder Huibert Steen eindigde de middag door de leerlingen veel succes te wensen met hun opdrachten. Hij is erg benieuwd naar het advies!

Op de foto van links naar rechts: Fred Wolters (Stedin), Stephan Dorst (adviseur Duurzaamheid, gemeente Hoeksche Waard), Lily Venema (Stichting Milieu Dichterbij), Ilse Voogt (adviseur Duurzaamheid, gemeente Hoeksche Waard), wethouder Huibert Steen (gemeente Hoeksche Waard) en leerlingen Willem van Oranje.

Hoge opkomst verkiezingen Hoeksche Waard

(21-03-2019)

De einduitslag van gemeente Hoeksche Waard van de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschap Hollandse Delta is bekend. 58,9% van de kiezers heeft gestemd voor Provinciale Staten. Het opkomstpercentage voor de waterschapsverkiezingen is 56,4.

Uitslag per stembureau

Via de volgende links kunt u de uitslag per stembureau bekijken:

Burgemeester tevreden met hoge opkomst

Burgemeester Peter van der Velden is zeer tevreden met de opkomst in de Hoeksche Waard. “De opkomst in onze gemeente is heel goed. Ik ben zeer tevreden dat bijna 60% van de kiezers de moeite nam naar het stembureau te komen om hun stem uit te brengen.  Er is de afgelopen avond, nacht en ochtend keihard gewerkt om de stemmen te tellen en de uitslag op de juiste manier in de processen-verbaal op te nemen. Het zijn ingewikkelde verkiezingen met twee verschillende stembiljetten op 54 stembureaus in de Hoeksche Waard. Zorgvuldigheid is dan van het grootste belang en zorgvuldigheid kost tijd. Helaas hadden we deze ochtend ook te maken met een technische storing in het landelijke systeem waar de uitslagen in geregistreerd moeten worden. Meerdere gemeenten in Nederland kampten met dit probleem en konden hun uitslagen nog niet bekend maken. Dit betekende helaas wat vertraging, maar nu kunnen we dan wel direct de einduitslag bekend maken. Bij deze wil ik ook alle vrijwilligers op de stembureaus hartelijk danken voor hun inzet.” 

Vertraging door zorgvuldigheid

De uitslag van gemeente Hoeksche Waard werd op een later tijdstip bekend gemaakt dan bij voorgaande verkiezingen. Om 03.00 uur vannacht waren nog niet alle processen-verbaal van de 54 stembureaus binnen op het hoofdstembureau. Om uiterste zorgvuldigheid te betrachten bij het presenteren van de einduitslag, is er voor gekozen  om het verwerkingsproces vannacht stop te zetten en deze ochtend verder te gaan. Vanmorgen traden er ook technische problemen op bij het invoeren van de gegevens in het landelijke systeem OSV, waardoor onder andere gemeente Hoeksche Waard de uitslagen niet kon verwerken. De uitslagen die nu worden gepresenteerd zijn wel de einduitslagen, waarbij niet alleen het aantal stemmen op partijniveau bekend is, maar ook hoeveel stemmen er zijn uitgebracht per kandidaat. De definitieve officiële uitslag voor de Provinciale Staten is vrijdagochtend 22 maart bekend, na de zitting van het hoofdstembureau. Voor waterschap Hollandse Delta is dat 25 maart.

Uitslag Provinciale Staten

Partij

Aantal stemmen

Percentage

Forum voor Democratie

8067

20,06%

VVD

5982

14,88%

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

4228

10,51%

CDA

4170

10,37%

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2797

6,96%

PVV (Partij voor de Vrijheid)

2590

6,44%

ChristenUnie

2563

6,37%

Democraten 66 (D66)

2282

5,67%

GROENLINKS

2113

5,25%

50PLUS

1723

4,28%

SP (Socialistische Partij)

1624

4,04%

Partij voor de Dieren

1393

3,46%

Lokale Partijen Zuid Holland (LPZH)

364

0,91%

Code Oranje

205

0,51%

JEZUS LEEFT

47

0,12%

DENK

46

0,11%

NIDA

19

0,05%

40213

100,00%

Uitslag waterschap Hollandse Delta

Partij

Aantal stemmen

Percentage

Waterschapspartij Hollandse Delta

11237

28,93%

CDA

5364

13,81%

VVD

4481

11,53%

Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

4394

11,31%

Water Natuurlijk

2806

7,22%

Partij van de Arbeid (P.v.d.A.)

2657

6,84%

ChristenUnie

2280

5,87%

Hollandse Delta Natuurlijk

2213

5,70%

50PLUS

2035

5,24%

AWP niet politiek wel deskundig

1381

3,55%

38848

100,00%

Expositie gemeentehuis Oud-Beijerland

(07-03-2019)

In maart en april exposeert Marianne Y. Neijhuis in het gemeentehuis in Oud-Beijerland met haar serie Stadsgezichten. Haar schilderijen laten bekende gebouwen en stadsgezichten zien zoals we ze nog niet kenden: in feestelijke tinten en een eigenzinnig lijnenspel.

Marianne Y. Neijhuis volgde de Koninklijk Academie van Beeldende Kunst, de Vrije Academie in Den Haag en privélessen bij kunstenaar Ralph Prins.

Stichting Museum Oud Raadhuis stopt

(28-02-2019)

Het Museum Oude Raadhuis te Oud-Beijerland beëindigt al haar activiteiten. Archieven, foto’s, materialen die van historische of lokale waarde zijn, worden overgedragen aan Museum Hoeksche Waard te Heinenoord. Alle dan resterende artikelen in het archief vervallen aan gemeente Hoeksche Waard, de rechtsopvolger van gemeente Oud-Beijerland, die deel uitmaakt van het Stichtingsbestuur.

Oproep voor in bruikleen gevers

Het museum heeft materialen in bruikleen gekregen. Het bestuur van de Stichting roept een ieder op die iets aan het museum in bruikleen heeft gegeven om zich te melden als u de bruikleen wilt beëindigen. U kunt contact opnemen via museumouderaadhuis@gmail.com.

Bodemsanering Jan Tooropstraat Oud-Beijerland

(28-02-2019)

HW Wonen wil op de locatie Jan Tooropstraat/Mariniersweg in Oud-Beijerland 24 seniorenwoningen bouwen. Voor het zover is, moet er eerst 1 meter grond op een deel van het perceel afgegraven worden. Uit bodemonderzoek is namelijk gebleken dat er op een aantal plekken op het terrein sprake is van verontreinigingen in de bodem.

Sanering in laatste kwartaal 2019

De verontreiniging is afkomstig van bestrijdingsmiddelen (OCB) die gebruikt werden in de boomgaard die hier vroeger was. Naar verwachting wordt de bodem in het laatste kwartaal van 2019 gesaneerd. Er is, ook in het verleden, geen risico geweest voor de gezondheid van de gebruikers van het terrein. Dit komt, omdat de verontreinigde plekken die om sanering vragen dieper in de grond liggen dan 20 centimeter.

Vragen?

Voor meer informatie over de bodemsanering of over de nieuw te bouwen seniorenwoningen kunt u contact opnemen met Esther van Munster, projectleider Ruimtelijke Ontwikkeling van gemeente Hoeksche Waard. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 647 36 47 of via e-mail esther.vanmunster@gemeentehw.nl.

Begroting gemeente Hoeksche Waard vastgesteld

(28-02-2019)

Op 19 februari is de begroting 2019-2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Wethouder Financiën Piet van Leenen is hier blij mee: “In de afgelopen maanden is door een team medewerkers hard gewerkt om de begrotingen van de 5 voormalige gemeenten en de 3 gemeenschappelijke regelingen (SOHW, ISHW en WIHW) samen te voegen tot één begroting. Dat was nodig, omdat deze organisaties zijn samengegaan in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Het is een forse prestatie dat dit is gelukt en we op een sluitende begroting zijn uitgekomen. En daarbij is het ook nog gelukt een ozb-belastingverlaging van in totaal 10% door te voeren.”

200 miljoen inkomsten en uitgaven

Gemeente Hoeksche Waard heeft een begroting van zo’n 200 miljoen euro. De inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn om een sluitende begroting te krijgen. Een sluitende begroting is voorwaarde om goedkeuring te krijgen van Provincie Zuid-Holland. De financiële ruimte die er in de conceptbegroting resteerde is volledig benut voor de belastingverlaging. Dat betekent dat er in totaal door inwoners en bedrijven in de Hoeksche Waard in 2019 1,7 miljoen euro minder aan ozb-belasting wordt betaald dan vorig jaar.

Ozb voor meeste inwoners omlaag

Het is na een herindeling wettelijk verplicht om voor 1 april een uniform tarief voor onroerendezaakbelasting (ozb) vast te stellen. Inwoners in alle voormalige gemeenten in de Hoeksche Waard betalen dan hetzelfde tarief. Ozb is een belasting die door alle gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. In gemeente Hoeksche Waard wordt deze belasting net als in voorgaande jaren geheven via het SVHW. Het SVHW int de belastingen voor het waterschap, de RAD en de gemeente. De aanslagen vallen deze week bij iedereen in de (digitale) brievenbus.

De tarieven van de ozb zijn voor eigenaren van onroerend goed aangepast. De belastingverlaging van 10% betekent dat de ozb voor eigenaren van een woning die in 2018 een waarde van € 250.000,-- had gemiddeld € 26,-- daalt. Daarbij is rekening gehouden met de waardestijging van woningen sinds vorig jaar. Omdat de tarieven in de vijf gemeenten verschilden, is het effect niet voor alle voormalige gemeenten gelijk. De wethouder: “Je zou dat graag evenredig verdelen, maar dat staat de wet niet toe."

In cijfers komt het hierop neer:

Tarief ozb 2019 voor eigenaren van een woning van € 250.000,-- ten opzichte van tarief ozb 2018:

 • Binnenmaas:      +24 euro
 • Cromstrijen:       - 36 euro
 • Korendijk:          - 69 euro
 • Oud-Beijerland:  - 84 euro
 • Strijen:              +12 euro

Dat betekent dat ongeveer 57% van de inwoners van de Hoeksche Waard minder ozb betaalt dan vorig jaar en 43% iets meer.

Documenten

Oordeelsvormende vergadering 12 februari

(06-02-2019)

Dinsdag 12 februari a.s. wordt de zogenaamde oordeelsvormende vergadering gehouden van gemeente Hoeksche Waard. De openbare vergadering begint om 19.30 uur, en vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Begroting 2019, OZB en RZB
 • Begroting 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd

De volledige agenda is terug te vinden in het Vergaderschema.

Wilt u als inwoner van gemeente Hoeksche Waard eens een kijkje komen nemen bij een raadsvergadering, dan bent u van harte uitgenodigd. Inwoners met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie waarmee de raadsleden vergaderen en waarin alleen de openbare stukken zichtbaar zijn.

Informatie over de werkwijze en de vergaderreeks van de gemeenteraad is terug te vinden op deze pagina.

Archief