Pagina opties

Groter
A A
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Vergadering bol van moties en amendementen

(20-02-2019)

Dinsdagavond 19 februari 2019 legde de gemeenteraad diverse afspraken vast tijdens de zogenaamde besluitvormende vergadering. Deze afsluitende vergadering in een reeks van 3 (beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming) stond bol van de amendementen en moties. Ook vonden er enkele spetterende discussies plaats.

Begroting

Het ging dan ook wel ergens over. Namelijk de gemeentelijke begroting tot en met 2022. Vooral over de hoogte van het OZB-tarief volgende een levendig debat.

De volledige vergadering is terug te zien via deze link.

Nader asbestonderzoek in Oude Raadhuis Oud-Beijerland

(19-02-2019)

Het Oude Raadhuis in Oud-Beijerland is dit jaar gesloten. Om onderdak te bieden aan de bibliotheek, VVV en Historische Vereniging Oud-Beijerland wordt het Oude Raadhuis in 2019 verbouwd. Vanwege beschadiging aan de ombouw van een radiator is asbesthoudend materiaal aangetroffen. Er zijn vervolgens twintig kleefmonsters afgenomen, op één van deze monsters is asbest aangetroffen. In de komende weken wordt nader onderzoek uitgevoerd. Er is op dit moment geen reden om aan te nemen dat er risico is, of is geweest voor de omgeving.

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met Henriëtte Vernes-Schellingerhout, projectleider ruimtelijke ontwikkeling gemeente Hoeksche Waard. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 - 647 16 51 of henriette.vernes@gemeentehw.nl.

Besluitvormende raadsvergadering 19 februari

(14-02-2019)

Dinsdag 19 februari a.s. wordt de volgende raadsvergadering van gemeente Hoeksche Waard gehouden. De vergadering begint om 19.30 uur, en vindt plaats in de nieuwe raadzaal in het gemeentehuis van Oud-Beijerland, W. van Vlietstraat 6.

Besluit

De raadsvergadering van aanstaande dinsdag is de laatste vergadering in een reeks van drie. Tijdens deze laatste vergadering van de cyclus gaan de raadsleden nog eenmaal met elkaar, en het college van B en W, in debat over de verschillende onderwerpen op de agenda. Aansluitend neemt de raad een besluit over de raadsvoorstellen. Op de raadswebsite www.gemeenteraadhw.nl is de precieze werkwijze te lezen van de gemeenteraad, volgens het zogenaamde B-O-B systeem.

Agenda

Hieronder de onderwerpen die dinsdag 19 februari onder meer aan de orde komen. De volledige agenda is terug te vinden op de raadswebsite onder de knop ‘Vergaderschema’.

 • Begroting gemeente Hoeksche Waard, 2019
 • Onroerende zaakbelasting (OZB)
 • Compensatie precariobelasting waterbedrijf

Live-uitzending

Wilt u als inwoner van gemeente Hoeksche Waard eens een kijkje komen nemen bij een raadsvergadering, dan bent u van harte uitgenodigd. De vergadering is tevens live te bekijken via de raadswebsite onder de knop ‘Live-uitzendingen’.

App

Inwoners met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie waarmee de raad- en commissieleden vergaderen en waarin alleen de openbare stukken zichtbaar zijn.

Gemeente Hoeksche Waard en Bres ondertekenen dienstverleningsovereenkomst binnensportaccommodaties Oud-Beijerland

(11-02-2019)

Maandag 11 februari hebben burgemeester Peter van der Velden en directeur Ernst-Jan Klein namens Bres Accommodaties BV een dienstverleningsovereenkomst getekend over het beheer van de binnensportaccommodaties in Oud-Beijerland. Tussen gemeente Hoeksche Waard en Bres bestond al een overeenkomst voor het beheer van de accommodaties in de voormalige gemeente Binnenmaas. Daar zijn nu de vijf binnensportaccommodaties van Oud-Beijerland aan toegevoegd.

Sportplaza wordt Bres

Sportcentrum De Boogerd, SCC De Lindenhoeve, sportzaal Carla de Liefde, gymzaal Oosterse Gorzen en sportzaal ’t Paradijs werden eerst beheerd door Sportplaza. Dit bedrijf is op 1 februari overgenomen door Bres. Abonnementen en leskaarten blijven gewoon geldig.

Provincie maait anders voor meer insecten

(08-02-2019)

De provincie Zuid-Holland is gestart met het project ‘De berm komt tot bloei’. Het doel is een bloemrijke en gezonde berm creëren als leefgebied voor insecten. Want die insecten hebben we hard nodig. Vanaf dit jaar (2019) worden alle provinciale wegbermen in de provincie Zuid-Holland volgens een nieuwe methode (ecologisch maaien) gemaaid. Ook de provinciale N-wegen in de Hoeksche Waard maait de provincie volgens de nieuwe maaimethode. Dit betekent dat ze minder vaak gemaaid worden. Zo krijgen gras en bloemen meer kans om te groeien en hun zaden te verspreiden. Uiteraard is de verkeersveiligheid van groot belang. De stroken direct langs wegen, kruisingen en zichthoeken worden vaker gemaaid. Het maaiafval wordt afgevoerd, zodat de grond voedselarmer wordt. Een voedselarmere,  verschraalde bodem zorgt namelijk voor meer verschillende bloemen- en plantensoorten.

Ongewenste soorten

Op korte termijn zijn de gevolgen van het nieuwe bermbeheer zichtbaar doordat de bermbegroeiing hoger komt te staan. Ook ongewenste plantensoorten, zoals akkerdistels, komen op sommige plekken tijdelijk hoog te staan. Op plekken waar veel ongewenste soorten staan, kijkt de provincie hoe ze deze planten het beste kan bestrijden.

Bijenhotels

Daarnaast plaatst de provincie Zuid-Holland 35 bijenhotels op geschikte plekken langs de provinciale wegen en fietspaden. Hierin kunnen bijen en andere insecten onderdak vinden. Kijk voor meer informatie op www.zuid-holland.nl/bermkomttotbloei/

Oordeelsvormende vergadering 12 februari

(06-02-2019)

Dinsdag 12 februari a.s. wordt de zogenaamde oordeelsvormende vergadering gehouden van gemeente Hoeksche Waard. De openbare vergadering begint om 19.30 uur, en vindt plaats in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Oud-Beijerland.

Op de agenda staan o.a. de volgende onderwerpen:

 • Begroting 2019, OZB en RZB
 • Begroting 2019 Dienst Gezondheid & Jeugd

De volledige agenda is terug te vinden in het Vergaderschema.

Wilt u als inwoner van gemeente Hoeksche Waard eens een kijkje komen nemen bij een raadsvergadering, dan bent u van harte uitgenodigd. Inwoners met een iPad kunnen de app Politiek Portaal gratis downloaden. Dit is de publieke versie van de applicatie waarmee de raadsleden vergaderen en waarin alleen de openbare stukken zichtbaar zijn.

Informatie over de werkwijze en de vergaderreeks van de gemeenteraad is terug te vinden op deze pagina.

Eerste beeldvormende bijeenkomst gemeenteraad

(30-01-2019)

Dinsdag 5 februari aanstaande start de gemeenteraad van gemeente Hoeksche Waard met zijn eerste vergaderreeks. Die eerste bijeenkomst, in een reeks van drie, is de beeldvormende vergadering. De aftrap vindt plaats in het SVHW-gebouw in Klaaswaal, en begint om 19.30 uur.

De eerste beeldvormende vergadering van de gemeenteraad Hoeksche Waard staat vooral in het teken van de gemeentelijke Begroting 2019-2022, met daarin opgenomen onder meer het nieuwe OZB-tarief.

De beeldvormende vergadering is één van de belangrijkste openbare bijeenkomsten, waarbij de raad de samenleving betrekt. Door met inwoners, organisaties en het college in gesprek te gaan, halen de raadsleden belangrijke informatie op. In deze fase van de vergaderreeks is nog geen plaats voor (politiek) debat of het uitdragen van een politieke mening. De raadsleden luisteren slechts en stellen zo nodig verhelderende vragen. De vergadering heeft een puur informatief karakter en kan op verschillende manieren worden ingekleed. Bijvoorbeeld als een rondetafelgesprek.

Hoofdonderwerpen

Voor iedereen die zijn/haar mening, ideeën, wensen, enz. met gemeenteraad Hoeksche Waard wil delen, is de beeldvormende vergadering het meest geschikte moment. Het is daarbij goed te weten, dat de raad gaat over hoofdonderwerpen die de gehele Hoeksche Waard aangaan. Inspreken kan bijvoorbeeld niet over een losse trottoirtegel, of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep loopt.

Inwoners, bedrijven of organisaties die gebruik willen maken van het spreekrecht dienen dit vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door te geven aan de griffie (griffie@gemeentehw.nl / 088-6471874). Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover men met de raad wil praten. Insprekers krijgen maximaal 5 minuten spreektijd.

Kijk voor tips bij het inspreken op deze pagina.

Elk dorp een eigen dorpswethouder

(25-01-2019)

Elke wethouder is verantwoordelijk voor de onderwerpen in zijn/haar portefeuille. Daarnaast zijn ook de dorpen (en naastgelegen buurtschappen) over de wethouders verdeeld. Er is hierbij bewust voor gekozen om de dorpswethouders niet aan hun eigen woonplaats te koppelen, en ook niet aan dorpen uit de voormalige gemeente waar zij wethouder of raadslid waren.

De dorpswethouders vervullen een representatieve en signalerende rol. De dorpswethouder is de verbinding tussen inwoners en het bestuur en geeft signalen uit een dorp door aan de verantwoordelijk wethouder. Bij gebeurtenissen en evenementen in een dorp die niet specifiek aan een portefeuille zijn gekoppeld, probeert de dorpswethouder aanwezig te zijn.

De verdeling is als volgt:

Paul Boogaard (CDA)

 • Mijnsheerenland (inclusief Stougjesdijk-Greup), Krooswijk, Brabersweg, Maasdijk en Reedijk)
 • Oud-Beijerland (inclusief Zinkweg en Vuurbaken)
 • Westmaas (inclusief Westdijk en Zwanegat)

Joanne Blaak- van de Lagemaat (CDA)

 • Goudswaard (inclusief Oudendijk en Nieuwendijk)
 • Piershil (inclusief Oosthoek)
 • Strijen (inclusief Mariapolder, Strijensas, Mookhoek, Oudendijk, De Klem, Malta, Keizersdijk en Steenplaats)

Harry van Waveren (Lokalen Hoeksche Waard)

 • Heinenoord (inclusief Goidschalxoord en Blaaksedijk)
 • Klaaswaal (inclusief Bommelskous, De Hutten en Oudesluis)
 • Numansdorp (inclusief Schuring en Middelsluis)

Piet van Leenen (SGP)

 • ’s-Gravendeel (inclusief De Wacht en Schenkeldijk)
 • Maasdam (inclusief Sint Anthoniepolder en Cillaarshoek)
 • Puttershoek (inclusief Kuipersveer)

Huibert Steen (ChristenUnie)

 • Nieuw-Beijerland (inclusief Zuidzijde en Brakelsveer)
 • Zuid-Beijerland (inclusief Schenkeldijk, Hitserse Kade en Zwartsluisje)
 • Tiengemeten

Gladheidsbestrijding in de Hoeksche Waard

(21-01-2019)

Het winterse weer zorgt ervoor dat we veel vragen krijgen over gladheidsbestrijding en of we gratis strooizout beschikbaar stellen. Op de pagina Gladheidsbestrijding leest u meer over ons strooibeleid. Maar ook waar en wanneer u (gratis) strooizout kunt afhalen.

Archief