Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Gemeente organiseert dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal centraal’

(17-10-2019)

Op woensdag 13 november organiseert gemeente Hoeksche Waard de dorpsbijeenkomst ‘Klaaswaal centraal’. Inwoners zijn van harte uitgenodigd om zich tijdens deze avond te laten informeren over wat er de komende jaren te gebeuren staat in en rond het dorp. Maar ook om met elkaar in gesprek te gaan: wat gaat er goed, wat kan beter en hoe kunnen we dat samen oplossen. De bijeenkomst vindt plaats in de aula van het Wellantcollege aan de Rijksstraatweg.

Op het programma staat onder andere een presentatie over de nieuwe randweg

De laatste stand van zaken wordt besproken, maar ook wat voor gevolgen een randweg heeft voor het dorp. Daarnaast komen diverse ontwikkelingen in de samenleving aan bod en wat dat betekent voor Klaaswaal. Verder vertelt dorpswethouder Harry van Waveren over zijn ervaringen die hij de afgelopen maanden heeft opgedaan in Klaaswaal.

Met elkaar in gesprek gaan staat centraal

Het wordt niet alleen een ‘luisterbijeenkomst’. De gemeente hoort graag wat er speelt in het dorp. De aanwezigen gaan daarom ook in kleinere groepen uit elkaar om over diverse onderwerpen te praten. Welke onderwerpen dat zijn, bepalen de inwoners zelf. De gemeente vraagt hen voorafgaand aan de bijeenkomst antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat vindt u goed aan Klaaswaal? Oftewel: waar bent u trots op?
 • Wat kan beter én
 • bent u bereid hier met ons over mee te denken, dan wel aan mee te werken?

Inwoners kunnen voor  4 november reageren

Dit kan per mail naar klaaswaal@gemeentehw.nl of per post naar het volgende adres: Gemeente Hoeksche Waard, t.a.v. ‘Klaaswaal centraal’, Antwoordnummer 296, 3260 VB Oud-Beijerland (geen postzegel nodig). Onder de inzenders verloten wij  2 streekpakketten.

De bijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.30 uur

Aan het eind van de avond worden de vervolgstappen met elkaar besproken. Daarna kan men nog even napraten onder het genot van een drankje.

Wilt u komen? Meld u dan vooraf aan voor de bijeenkomst

Zo weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Stuur voor 4 november een e-mail naar klaaswaal@gemeentehw.nl of bel 14 0186.

luchtfoto Klaaswaal

Veel belangstelling voor duurzame wijkaanpak in Strijen

(17-10-2019)

Gemeente Hoeksche Waard organiseerde samen met het Regionaal Energieloket afgelopen dinsdag de vijfde duurzame wijkaanpak in een reeks van tien. Bij de informatiebijeenkomst in dorpshuis Streona waren ruim 70 inwoners uit Strijen - Vogelbuurt en Strijensas aanwezig. Bewoners uit deze buurt kunnen zich nog steeds vrijblijvend inschrijven voor de gezamenlijke aankoop van maatregelen om hun woning te verduurzamen via de website www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard.

Met deze actie wil de gemeente het verduurzamen van woningen onder de aandacht brengen en stimuleren. Door gezamenlijk energiebesparingsmaatregelen aan te schaffen, profiteren bewoners van gunstige prijzen tegen een goede kwaliteit.

Maatwerkadvies voor elk type woning

Inwoners konden zich eerder aanmelden voor het laten uitvoeren van een gratis maatwerkadvies. Uit alle aanmeldingen maakte het Regionaal Energieloket voor elk type woning een maatwerkadvies. In het advies zit een stappenplan om de woning energiezuiniger te maken met als doel om in de toekomst een aardgasvrije woning te hebben. De uitkomsten van de maatwerkadviezen zijn gepresenteerd tijdens de informatieavond. Ook Lang Leve Thuis was aanwezig om te adviseren over het aanpassen van de woning om langer zelfstandig te blijven wonen.

Groepsaankoop

Om inwoners op weg te helpen, vroeg gemeente Hoeksche Waard het Energieloket om voor de veel geadviseerde duurzaamheidsmaatregelen een groepsaankoopactie met lokale bedrijven te organiseren. Het loket selecteerde de beste partijen op basis van onder andere prijs, kwaliteit en afstand tot de Hoeksche Waard. Deze partijen zijn Bluehome (zonnepanelen) en Schotgroep (isolatie).

Vrijblijvend inschrijven nog steeds mogelijk

Bewoners kunnen zich nog tot 13 november vrijblijvend inschrijven voor de gezamenlijke aankoop van de maatregelen via www.regionaalenergieloket.nl/hoeksche-waard. Klik vervolgens op ‘Duurzame Buurtactie Strijen’. Een installateur komt dan langs om de woning te bekijken. Na dit bezoek ontvangen zij een persoonlijke offerte en kan de eigenaar besluiten om wel of niet mee te doen met de actie.

Over het Regionaal Energieloket

Het Regionaal Energieloket helpt woningeigenaren van A tot Z met energie besparen en duurzaam wonen. Voor gemeente Hoeksche Waard wordt het loket verzorgd door Greenhome, duurzaamheidspartner van 55 Nederlandse gemeenten.

Praat mee over verkeersveiligheid in Numansdorp

(17-10-2019)

De verkeerssituaties op verschillende plaatsen in Numansdorp leiden op dit moment tot veel reacties. Een aantal wijzigingen is recent doorgevoerd. Andere  aanpassingen zijn in voorbereiding. Uitgangspunt voor de aanpassingen is het Verkeerscirculatieplan. Dit plan is door de toenmalige gemeenteraad van Cromstrijen vastgesteld. Een plan om de verkeersveiligheid in het dorp te verbeteren, maar ook om de aantrekkelijkheid van het winkelcentrum te vergroten. Graag gaan wij met u in gesprek om een aantal situaties te evalueren en nader te bespreken.

Wij organiseren een bewonersavond op maandag 28 oktober

Wethouder Harry van Waveren nodigt u graag uit om tijdens deze avond met hem, maar vooral ook met elkaar in gesprek te gaan. Verkeersveiligheid en leefbaarheid is iets waar we met z’n allen een bijdrage aan kunnen leveren.

Wij leggen graag een aantal vragen op tafel

Deze vragen hebben allemaal te maken met de wijzigingen die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd. Inmiddels heeft u aan de nieuwe situaties kunnen wennen. Graag horen wij uw ervaring en eventuele verbeterpunten.

Over deze vier vragen horen wij graag uw mening:

 1. Voor de Fortlaan is besloten deze in te richten voor eenrichtingsverkeer richting Torensteelaan en deze om 17.30 uur af te sluiten met een poller. Leidt dit besluit tot voldoende ontlasting van de centrale as in het dorp?
 2. Voldoet de kruising Schuringsedijk-Torensteelaan in zijn huidige vorm?
 3. Kan het omdraaien van de rijrichting in de Torenstraat tussen de Hoekstraat en de Wethouder van der Veldenweg de verkeersveiligheid en aantrekkelijkheid van het centrum verder helpen?
 4. Wat vindt u van de beoogde routes voor de bus door het centrum?

U bent van harte welkom

U bent op maandag 28 oktober vanaf 19.00 uur van harte welkom in de brandweerkazerne in Numansdorp (Wethouder van der Veldenweg 4). Het programma is als volgt:

 • 19.30 uur Welkomstwoord wethouder Harry van Waveren
 • 19.40 uur Korte presentatie met een toelichting op de vragen die er liggen
 • 20.00 uur In groepen aan de slag met de vragen
 • 21.00 uur Terugkoppeling van de verschillende groepen
 • 21.30 uur Afsluiting

Denk mee over de nieuwe R-net busroute Oud-Beijerland - Rotterdam

(17-10-2019)

Het wordt steeds drukker op de wegen. Ook de bereikbaarheid op de verbinding Rotterdam – Oud-Beijerland staat onder druk. Hierdoor neemt de vraag naar snel, betrouwbaar, frequent en hoogwaardig openbaar vervoer toe. Provincie Zuid-Holland en gemeente Hoeksche Waard werken nu samen aan een plan om het openbaar vervoer tussen Rotterdam en Oud-Beijerland te verbeteren.

Busverbinding met R-net kwaliteit

Graag willen wij een R-net busverbinding introduceren. Hiermee zijn reizigers verzekerd van snel, frequent, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer in de Randstad. Voor Oud-Beijerland betekent dit dat wij onder andere kijken naar nieuwe routes en haltes.

Denkt u mee?

Wij nodigen inwoners van Oud-Beijerland uit om met ons mee te denken. Hiervoor organiseren wij 2 meewerksessies op donderdag 31 oktober in het gemeentehuis in Oud-Beijerland. Wij leggen uit waar R-net voor staat en vervolgens kijken we naar wat een geschikte route voor de R-netbus kan zijn. U kunt zich aanmelden voor 1 van de 2 sessies. U kunt kiezen voor de sessie in de middag van 13.15 tot 15.30 uur of in de avond van 19.15 tot 21.30 uur. Bent u niet in de gelegenheid om een hele sessie bij te wonen? Dan kunt u die dag tussen 16.00 en 18.00 uur binnenlopen op een moment dat het u het beste uitkomt. Graag vertellen wij u dan meer over R-net en de mogelijkheden die er zijn voor de route.

Aanmelden

Wij ontvangen uw aanmelding graag per mail vóór 23 oktober. Deze e-mail kunt u sturen naar jha.van.mil@pzh.nl onder vermelding van uw naam, functie en tijdstip van deelname, middag of avond.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de werksessie of over R-net? Neem dan contact op met Erik Rutten via erp.rutten@pzh.nl of Alex van Ingen via alex.vaningen@gemeentehw.nl. Meer informatie over R-net vindt u op de website van Provincie Zuid-Holland.

Rijbewijs en Brexit

(17-10-2019)

Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) bereidt zich voor om de Europese Unie te verlaten. Dit heet de ‘Brexit’. De Europese regeringsleiders hebben de Britten uitstel verleend tot 31 oktober 2019 om de Brexit vorm te geven. Door deze Brexit veranderen de voorwaarden voor mensen uit het  Verenigd Koninkrijk die in Nederland wonen of gaan wonen.

Heeft u een rijbewijs uit het Verenigd Koninkrijk en woont u in Nederland?

Dan zijn de regels voor het omwisselen van uw rijbewijs of kwalificatiekaart vanaf de Brexitdatum niet meer hetzelfde. Ook kunnen de processen van de RDW veranderen. Alle informatie die te maken heeft met de Brexit, kunt u vinden op de website van RDW.

Workshop ‘Balans voor de mantelzorger’

(17-10-2019)

Op uitnodiging van de afdeling Mantelzorg van MEE Zuid-Hollandse Eilanden verzorgt Karin van der Valk van Grow-Again training en coaching een workshop ‘Balans voor de mantelzorger’. Alle mantelzorgers uit de Hoeksche Waard zijn van harte uitgenodigd voor deze workshop op dinsdagavond 29 oktober van 19.30 tot 21.30 uur aan de Torenstraat 20.

Ervaar in deze workshop hoe u rust vanuit uw taal en communicatie kunt bereiken. Een prettig gevoel voor uzelf als mantelzorger en de mensen die om u heen staan. Als u uzelf kent, bent u krachtig en als u daarnaar handelt dan voelt dat goed! Hoe belangrijk is het dat u weet en voelt hoe u in uw kracht staat? Dat u dé onrust  signalen kan herkennen en deze om kunt zetten in kracht en een goed gevoel, zodat u het zorgen kunt blijven volhouden. Als dit u aanspreekt meld u dan aan voor de workshop ‘Balans voor de Mantelzorger!’.

Aanmelden en informatie

Wilt u zich aanmelden (vóór 25 oktober) of meer informatie over deze bijeenkomst? Neem dan contact op met Karin Loendersloot, consulent mantelzorg MEE Mantelzorg, via karin.loendersloot@meeplus.nl of via telefoonnummer 0181 - 333 05 07. Meer informatie over balansworkshops vindt u op de website van Grow Again Training & Coaching.

Nieuwe beschoeiing van een watergang in ‘s-Gravendeel

(17-10-2019)

De beschoeiing van een watergang langs een deel van de Singel in ’s-Gravendeel is vervangen. Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd door de firma Van Aalsburg uit Hellouw. Om ervoor te zorgen dat (kleine) watervogels en andere dieren ook weer uit het water kunnen, zijn er op een aantal plekken langs de beschoeiing faunatrappen aangebracht.

Op dit moment worden alle gemeentelijke beschoeiingen op het eiland geïnspecteerd. Met deze inspecties wil de gemeente in kaart brengen welke maatregelen en financiële middelen er nodig zijn om de beschoeiingen op een veilig niveau te houden.

Hieronder een foto van het eindresultaat.

Bedrag afvalstoffenheffing verandert

(17-10-2019)

Als inwoner van de Hoeksche Waard betaalt u afvalstoffenheffing. Deze vergoeding gebruikt de gemeente om uw huisvuil op te laten halen en te verwerken door de Regionale Afvalstoffendienst Hoeksche Waard (RAD HW). Het bedrag om uw huisvuil te verwerken gaat veranderen. Het tarief voor de Hoeksche Waard ligt nog altijd lager dan het landelijk gemiddelde. Dat is onder meer het resultaat van uw inzet bij het scheiden van afval.

De aanpassing is onvermijdelijk door veranderingen in onze omgeving. Het bedrag stijgt in 2020 met gemiddeld € 33,- per huishouden per jaar. Dat komt met name omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting flink heeft verhoogd. Ook hebben we te maken met dalende opbrengsten van ingezameld oud papier en textiel en zijn de kosten om plastic en GFT-afval te verwerken gestegen.

Afval scheiden heeft invloed op het tarief

Door uw afval te scheiden draagt u bij aan een duurzame Hoeksche Waard én het zo laag mogelijk houden van het tarief. Het scheiden van afval blijven wij aanmoedigen. Uitgangspunt bij gescheiden inzameling is namelijk dat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar heeft in de toekomst ook invloed op een eventuele nieuwe verandering van het tarief.

Circulair gebruik

Afval bevat veel waardevolle materialen die opnieuw te gebruiken zijn. Soms kun je iets in zijn geheel hergebruiken, zoals tweedehands kleding of meubels. Andere soorten afval worden uit elkaar gehaald zodat de materialen apart hergebruikt kunnen worden. Het zink uit oude batterijen wordt bijvoorbeeld gebruikt om zinken dakgoten van te maken.

Gemeente Hoeksche Waard reikt publieksprijs Cultuur uit

(15-10-2019)

Op donderdag 21 november vindt de uitreiking plaats van de Rabobank Cultuurprijs 2019, een initiatief van Rabobank Zuid-Hollandse Eilanden en Stichting Dok-C, Platform voor kunst en cultuur Hoeksche Waard. Dit jaar wordt hier een extra element aan toegevoegd: de uitreiking van een publieksprijs, beschikbaar gesteld door gemeente Hoeksche Waard. Inwoners kunnen tot 15 november een stem uitbrengen op hun favoriete werk via deze website of in Galerie Kunstkijk in Oud-Beijerland.

Mensen die willen stemmen, kunnen dat heel gemakkelijk digitaal doen via deze website. Op de pagina 'Publieksprijs Cultuur Hoeksche Waard' staat een overzicht van alle genomineerde kunstenaars, inclusief een foto van hun kunstwerk en een beschrijving. Het is ook mogelijk om handmatig een stembiljet in te vullen. Dit kan in Galerie Kunstkijk, Molendijk 8 in Oud-Beijerland. Hier hangen ook alle genomineerde werken.

Met de publieksprijs wil de gemeente kunst en cultuur onder een breder publiek stimuleren

De prijs bedraagt € 500,- en gaat naar de kunstenaar van het werk waarop de meeste stemmen worden uitgebracht. Het draait dit jaar om beeldende kunst met het thema ‘ruimte’. Er zijn 25 genomineerden voor de Rabobank Cultuurprijs (€ 1000,- voor de categorie vanaf 21 jaar en € 500,- voor de categorie tot 21 jaar) en de publieksprijs.

De Rabobank Cultuurprijs wordt eens in de 2 jaar uitgereikt

Het doel van de tweejaarlijkse prijs is niet alleen om ruim de aandacht te vestigen op de rijkdom aan kunst en cultuur in de Hoeksche Waard. Maar ook om het maatschappelijk belang te onderstrepen en de ontwikkeling van talent te stimuleren. De inzendingen worden beoordeeld door een vakjury, bestaande uit leden van buiten de Hoeksche Waard.

De genomineerde werken zijn tentoongesteld in Galerie Kunstkijk, Oud-Beijerland

Hier vindt op 21 november ook de prijsuitreiking van de cultuur- en publieksprijs plaats. De galerie is gevestigd op Molendijk 8 in Oud-Beijerland en geopend op woensdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur.

Pleegouders in de Hoeksche Waard worden in het zonnetje gezet

(15-10-2019)

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig, voor de pleegkinderen van nu en die van de toekomst. In de Hoeksche Waard bieden 60 gezinnen opvang aan pleegkinderen. Zij worden hierbij ondersteund door stichting SafeWings. Op woensdag 30 oktober, tijdens de start van de Week van de Pleegzorg, zetten we de Hoeksche Waardse pleegouders in het zonnetje met een high tea tijdens de Pleegkracht!-middag in Sporthal de Tienvoet.

“Pleegzorg is heel waardevol omdat kinderen een veilige en warme plek krijgen in een zo normaal mogelijke omgeving. Maar pleegzorg kan ook zwaar en ingewikkeld zijn. Als gemeente zijn wij de pleegouders zeer dankbaar. Daarom verdienen zij het om in het zonnetje gezet te worden en op een ontspannen manier ervaringen te delen met andere pleegouders”, aldus wethouder Joanne Blaak-Van de Lagemaat (Jeugd & Jeugdzorg). 

Pleegkracht!-middag
Gemeente Hoeksche Waard heeft SafeWings gevraagd een gezellige middag te organiseren voor alle pleegouders in de Hoeksche Waard. Het wordt woensdag 30 oktober een middag vol ontmoeting en verbinding onder het genot van een high tea.

Tussen 13.00 en 16.00 uur kunnen de bezoekers steeds aan een andere tafel aanschuiven om samen met andere pleegouders verhalen en ervaringen te delen. De middag bestaat uit verschillende onderdelen dus deelnemers zijn welkom om te komen en gaan wanneer ze willen.

Voor de pleeg- en eigen kinderen is er een apart programma. In kleine groepjes zullen zij onder begeleiding workshops volgen die in het teken staan van beweging en creativiteit. Aan het eind van de middag is het tijd om op het podium vol trots aan de (pleeg)ouders te laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben.

Aanmelden
De high tea wordt gehouden op woensdag 30 oktober van 13.00 tot 16.00 uur in Sporthal de Tienvoet in Heinenoord. Pleegouders kunnen zich tot 22 oktober aanmelden via de website www.safewings.nl/contact.

Taalaanbod aan peuters in de Hoeksche Waard op orde

(14-10-2019)

Om ervoor te zorgen dat peuters een goede start maken op de basisschool, is het belangrijk dat zij de Nederlandse taal goed spreken. Pedagogisch medewerkers (die werken op een groep met voorschoolse educatie) moeten daarom beschikken over goede taalvaardigheden, zodat zij peuters kunnen stimuleren om de taal goed te gebruiken. In de afgelopen maanden zijn daarom de pedagogisch medewerkers, die werken in de kinder- of de peuteropvang in de Hoeksche Waard, getoetst op hun taalvaardigheden. Deze toetsen zijn gemaakt om te beoordelen of de pedagogisch medewerkers de Nederlandse taal goed beheersen. Al deze medewerkers zijn geslaagd voor de toetsen.

Wethouder Huibert Steen bezocht vanochtend de locaties Olleke Bolleke (Spelenderwijs) en de Wiedewei (Kibeo) om de medewerksters daar persoonlijk te feliciteren met hun mooie prestatie.

Wethouder Huibert Steen samen met de pedagogisch medewerkers

Belangrijke rol

Pedagogisch medewerkers spelen een belangrijke rol in het voorbereiden van peuters op de basisschool, onder andere door het stimuleren van de taalontwikkeling. Dit doen zij bijvoorbeeld door te benoemen, te zingen, versjes op te zeggen, gesprekjes te voeren en voor te lezen.

Verbeteren kwaliteit kinderopvang

Het toetsen van taalvaardigheden van pedagogisch medewerkers, komt voort uit nieuwe eisen in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Het doel van deze wet is om de kwaliteit en toegankelijkheid van kinderopvang te verbeteren. Sinds 1 augustus 2019 moeten pedagogisch medewerkers aantoonbaar beschikken over een goed taalniveau. In de Hoeksche Waard is dit dus helemaal op orde.

Gemeenteraad Hoeksche Waard nodigt inwoners uit om mee te denken over de nieuwe burgemeester

(14-10-2019)

In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester voor gemeente Hoeksche Waard is de gemeenteraad begonnen met het opstellen van een profielschets. Dat doen zij niet alleen. Ook de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de Hoeksche Waard krijgen de kans om hun mening te geven over wat ze belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. Dat gebeurt via een online enquête.

Voordat de sollicitatieprocedure begint en de vacature wordt opengesteld, wordt er een profielschets gemaakt. Wat voor soort burgemeester heeft de Hoeksche Waard nodig? Welke vaardigheden moet de nieuwe burgemeester hebben? Het is de taak van de gemeenteraad om een profiel voor de nieuwe burgemeester op te stellen. Hierin doen zij ook een beroep op u!

We zijn een jonge gemeente vol ambitie. Onze inwoners zijn betrokken, actief en vol toekomstplannen. We vinden het dan ook niet meer dan normaal dat we samen optrekken. De burgemeester is er tenslotte voor iedereen. Denk mee en vul de online enquête voor 26 oktober 2019 in.

Mocht u de vragen niet online kunnen beantwoorden, dan is er ook de mogelijkheid om de vragenlijst op papier in te vullen. Dat kan bij één van onze servicepunten.

Vacature
Als de gemeenteraad in november akkoord gaat met de profielschets, dan stelt de minister van Binnenlandse Zaken de vacature voor de nieuwe burgemeester open. Uiteindelijk bepaalt de gemeenteraad wie de nieuwe burgemeester wordt. Het proces van selectie en benoeming moet in het voorjaar van 2020 zijn afgerond.

Waarneming
Op 1 januari 2019 ging de nieuwe gemeente Hoeksche Waard van start, na een herindelingstraject waarbij 5 gemeenten samengingen. Op dit moment is Govert Veldhuijzen waarnemend burgemeester.

Regenboogvlag wappert in de Hoeksche Waard

(11-10-2019)

Vandaag, op nationale Coming-Outdag, hees wethouder Joanne Blaak- van de Lagemaat (wethouder inclusieve samenleving) de regenboogvlag bij het gemeentehuis in Maasdam. Op Coming-Outdag wordt aandacht gevraagd voor de acceptatie en emancipatie van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI). Ook bij het gemeentehuis in Oud-Beijerland wappert de regenboogvlag vandaag.

Regenbooggemeente

In de eerste raadsvergadering van gemeente Hoeksche Waard nam de raad een motie aan om regenbooggemeente te zijn. Het zijn van een regenbooggemeente houdt in dat wij aandacht  besteden aan het thema seksuele diversiteit. Wethouder Joanne Blaak – van de Lagemaat: “We staan in de Hoeksche Waard voor een inclusieve, sociale en verbonden samenleving. Een samenleving waarin iedereen erbij hoort, iedereen telt, iedereen zich veilig voelt en iedereen meedoet.”

Discriminatie melden

Uit cijfers blijkt dat lang niet iedereen overal en altijd zichzelf kan zijn en dat LHBTI’ers vaak discriminatie op grond van seksuele voorkeur ervaren. In de Hoeksche Waard kun je bij discriminatie – op welke grond dan ook – terecht bij de onafhankelijke organisatie RADAR.  RADAR behandelt en registreert klachten over discriminatie namens gemeente Hoeksche Waard en verleent hulp en advies als iemand zich gediscrimineerd voelt.

Wethouder Blaak hijst regenboogvlag

Spreekuur wethouder Steen (Zuid-Beijerland) en wethouder Boogaard (Mijnsheerenland)

(10-10-2019)

Inwoners zijn van harte welkom om tijdens onderstaande inloopspreekuren van gedachten te wisselen met de wethouder over onderwerpen die hen bezighouden. Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het gemeentebestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij inloopspreekuren in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.

Wethouder Steen in Zuid-Beijerland

Het spreekuur vindt plaats op maandag 14 oktober van 19.00 tot 20.30 uur in De Ark in Zuid-Beijerland (Koninginneweg 4).

Wethouder Boogaard in Mijnsheerenland

Het spreekuur vindt plaats op woensdag 16 oktober van 18.00 tot 20.00 uur in het Dorpshart Mijnsheerenland (Van der Straatenplein 2).

Gevonden voorwerpen - september

(10-10-2019)

Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders het al gevonden.

Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn afgegeven op de pagina verloren of gevonden voorwerpen. De lijst is bijgewerkt tot en met september 2019. Heeft u een voorwerp gevonden? Dan kunt u dit ook op deze webpagina melden.

Hijsen regenboogvlag voor Coming-Outdag - vrijdag 11 oktober

(09-10-2019)

We staan in de Hoeksche Waard voor een inclusieve, sociale en verbonden samenleving. Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin iedereen erbij hoort, iedereen telt, iedereen zich veilig voelt, iedereen meedoet en iedereen tot zijn recht komt.

Op vrijdag 11 oktober, Coming-Outdag, hijst wethouder inclusieve samenleving Joanne Blaak-van de Lagemaat de regenboogvlag bij het gemeentehuis in Maasdam om 08.00 uur. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook bij het gemeentehuis in Oud-Beijerland wappert de regenboogvlag op 11 oktober.

Kwetsbaarheden door klimaatverandering voor de Hoeksche Waard in beeld

(08-10-2019)

Gemeente Hoeksche Waard en waterschap Hollandse Delta voerden het afgelopen jaar een klimaatstresstest uit voor de Hoeksche Waard. Met deze test komen de kwetsbaarheden in de Hoeksche Waard in beeld die voortkomen uit de veranderingen in ons klimaat. Denk hierbij aan overlast door water, hitte en droogte. Op 8 oktober hebben wethouder Harry van Waveren en heemraad Johan van Driel op symbolische wijze met gieters en water de resultaten online gezet. Dit gebeurde tijdens het klimaatatelier waarin een risicodialoog werd gevoerd met belanghebbende organisaties.

Risicodialoog over de resultaten van de klimaatstresstest

Een resultaat van de klimaatstresstest is een duidelijk beeld van de plekken binnen de gemeente waar bij hevige regenval veel water op straat komt te staan. De kaart van wateroverlast geeft deze feilloos aan. Een andere uitkomst is dat het Oudeland van Strijen een kwetsbaar gebied is als het gaat over droogte. In dit veengebied is door droogte sprake van een snellere bodemdaling. Bij hitte springen de industrieterreinen en de winkelgebieden eruit waar de temperatuur hoger oploopt dan gemiddeld.

Tijdens het klimaatatelier van vandaag is er met maatschappelijke organisaties zoals de Omgevingsdienst ZHZ, LTO Hoeksche Waard, HW Wonen, Hoekschewaards Landschap, GGD en zorginstellingen een risicodialoog gevoerd. Welke risico’s zijn er? Wat vinden we met elkaar een aanvaardbaar risico en wat absoluut niet? En welke maatregelen kunnen we nemen? Begin 2020 vindt er opnieuw een klimaatatelier plaats waar met inwoners en ondernemers de dialoog aangegaan wordt. Wat is er nodig om de risico’s te beperken? En hoe komen we met elkaar tot maatwerkoplossingen? Iedereen kan iets doen, bijvoorbeeld al door een simpele maatregel als een tegel vervangen voor groen. Dit kan bijdragen binnen de thema’s wateroverlast, droogte en hitte.

Het klimaat verandert, ook in de Hoeksche Waard

We krijgen te maken met een stijgende zeespiegel, hogere temperaturen, nattere winters, hevigere regenbuien en drogere zomers. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor onze gemeente, zoals meer wateroverlast, grondwaterproblemen, hittestress, bodemdaling en problemen met de zoetwatervoorziening. Het is daarom belangrijk dat we ons aanpassen aan de klimaatveranderingen en de risico’s goed in kaart brengen. Dit zal uiteindelijk leiden tot een goed maatregelenplan.

De klimaatstresstest is te vinden via de webpagina ‘Klimaatadaptatie’.

Beleef het ‘einde van de wereld-gevoel’ in de vernieuwde Korendijkse Slikken

(07-10-2019)

Het slot van de brug is eraf. Het natuurgebied de Korendijkse Slikken is sinds oktober weer open voor bezoekers. Het gebied heeft een ware metamorfose ondergaan, met zowel verbeteringen voor de natuur als de beleving daarvan. Natuurmonumenten is trots op het vernieuwde natuurgebied. Op woensdag 23 oktober 2019 staat zij hier met betrokkenen bij stil tijdens een officiële opening.

Verbetering voor de natuur én voor de bezoeker

De Korendijkse Slikken is een van de typische deltanatuurgebieden aan het Haringvliet. Om deze kenmerkende natuur te behouden en te versterken was het nodig om het gebied weer in contact te laten komen met water: vernatting. Dit vond plaats door het afgraven van een deel van het gebied, waardoor slikkige oevers zijn ontstaan. Om water in het gebied vast te houden, is een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Ook de oude krekenstructuur is weer opengemaakt, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden. Dit is van belang voor de typische flora en fauna van de deltanatuur: slijkgroen, zeegroene rus, grutto, noordse woelmuis en bruine kiekendief.

Daarnaast kunnen bezoekers het gebied nu nog beter beleven. Met een mooie kijkhut met breed zicht op de slikkige oevers en een kijkterp vanwaar je schitterend uitzicht hebt op het Spui en het Haringvliet. De verbinding met het water beleef je ook vanaf het verhoogde wandelpad. De komende weken plaatst Natuurmonumenten de bewegwijzering en informatiepanelen in het gebied.

Toegankelijkheid vernieuwde wandelroute

De vernieuwde wandelroute is open van 15 juli tot en met 15 maart. De afsluiting is noodzakelijk om verstoring van broedende bruine kiekendieven te voorkomen. Het rondje Pit, dat vanaf de parkeerplaats aan de Westdijk over de Leenherenpolder langs het water de Pit loopt, is wel jaarrond open.

Naar een dynamische delta

Sinds begin dit jaar gaan de Haringvlietsluizen regelmatig op een kier. Een belangrijke stap voor het herstel van de natuur rondom het Haringvliet. Deze kans grepen zes natuurorganisaties van het Droomfondsproject Haringvliet en de regio aan om de unieke deltanatuur van het Haringvliet weer nieuw leven in te blazen. De onmisbare financiële impuls voor het Droomfondsproject Haringvliet kwam van de provincie Zuid-Holland en de Nationale Postcode Loterij. Daarnaast droegen het ministerie van LNV, het voormalige Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW) en NLDelta ook bij aan het natuurherstel en het verbeteren van de recreatieve voorzieningen in de Korendijkse Slikken.

Gemeente Hoeksche Waard en RAD HW ondertekenen dienstverleningscontract

(04-10-2019)

Ook de aankomende tien jaar kunnen de inwoners van de Hoeksche Waard rekenen op de inzameling en verwerking van afval- en grondstoffen door RAD HW. Vandaag tekenden wethouder Piet van Leenen en RAD-directeur René Huisman hiervoor een dienstverleningsovereenkomst.

Tot aan de herindeling vanaf 1 januari was de complete afvalinzameling en -verwerking de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling RAD Hoeksche Waard. Na de  herindeling is deze verantwoordelijkheid overgegaan naar gemeente Hoeksche Waard.

RAD HW opnieuw de afval- en grondstoffeninzamelaar

De afgelopen maanden zijn de bestaande en nieuwe werkafspraken tussen gemeente Hoeksche Waard en RAD HW vastgelegd.  Ook is de rechtsvorm van RAD HW gewijzigd naar een overheidsvennootschap. De gemeente is volledig aandeelhouder. “Met het zetten van de handtekeningen onder de overeenkomst is de bestaande situatie opnieuw bevestigd”, aldus  Piet van Leenen. “RAD HW is ook in de toekomst onze partner voor de afval- en grondstoffeninzameling in de Hoeksche Waard.”

Gemeentegids niet ontvangen?

(03-10-2019)

Van tijd tot tijd krijgen we meldingen binnen dat iemand geen gemeentegids Hoeksche Waard 2019/2020 heeft ontvangen. Vaak gaat het dan om een adres in één van de buitengebieden van de dorpen. De leverancier van de gids heeft een en ander uitgezocht. Het blijkt dat het probleem helaas te wijten is aan een tekort aan bezorgers.

Heeft u ook geen gids gekregen, maar wilt u er toch graag een ontvangen?

Stuur dan een e-mail naar redactie@aksemedia.nl met uw adresgegevens onder vermelding van ‘gemeentegids Hoeksche Waard’. Dan zorgen wij ervoor dat u er alsnog een toegestuurd krijgt. De gemeentegids is ook digitaal beschikbaar via www.hoekschewaard.smartmap.nl.

Blijk van Waardering voor mantelzorgers in de Hoeksche Waard

(03-10-2019)

Mantelzorgers zorgen voor iemand die ondersteuning nodig heeft en met wie zij een persoonlijke band hebben. Dit is vaak een familielid, een kind of goede bekende. Een mantelzorger maakt het bijvoorbeeld mogelijk dat iemand zelfstandig kan blijven wonen of beter in staat is voor zichzelf te zorgen. Gemeente Hoeksche Waard waardeert daarom ook in 2019 mantelzorgers voor hun inzet. Dit doet zij onder andere met het uitreiken van een Blijk van Waardering, een VVV-bon ter waarde van €  75,-.

Voor wie kan de Blijk van Waardering aangevraagd worden?

Mantelzorgers die minimaal 3 maanden lang minstens 4 uur per week voor iemand zorgen met wie hij of zij een persoonlijke relatie hebben, kunnen de Blijk van Waardering aanvragen. Dit is een VVV-bon ter waarde van € 75,-. De zorgvrager die ondersteund wordt, moet dan wel in de Hoeksche Waard wonen. De mantelzorger mag echter ook buiten de Hoeksche Waard wonen. Verleent u mantelzorg aan meerdere personen, dan kunnen maximaal 2 Blijken van Waardering per mantelzorger worden aangevraagd.

U kunt het aanvraagformulier downloaden via deze link: aanvraagformulier Blijk van Waardering. U kunt de Blijk van Waardering ook opvragen via het servicebureau van MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden via e-mail  servicebureau@meeplus.nl of via telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

Kent u andere mantelzorgers die in aanmerking komen voor de Blijk van Waardering?

Attendeer hen dan op het aanvragen van de Blijk van Waardering. Ook als u professioneel zorgverlener bent en mantelzorgers kent van uw cliënten, kunt u hen
hierop attenderen.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden via e-mail servicebureau@meeplus.nl of via telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

Dag van de mantelzorg Hoeksche Waard

(03-10-2019)

Ook dit jaar organiseert MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden de Dag van de Mantelzorg. De stichting doet dit namens gemeente Hoeksche Waard en in samenwerking met Zorgwaard. Het is een gezellige middag waar mantelzorgers even tijd hebben voor zichzelf en kennis kunnen maken met andere mantelzorgers.

2 locaties

Op de Dag van de Mantelzorg wordt er een High Tea met zang en theater georganiseerd. We doen dit op 2 locaties en 2 verschillende data. Deelnemers kunnen zelf kiezen welke datum voor hen het beste uitkomt. De eerste keer is op zaterdag 2 november in Streona (Strijen) en de tweede keer is op zaterdag 9 november
in de Eendrachtshoeve (Zuid-Beijerland). Het programma is voor beide dagen hetzelfde. Er zijn voor de mantelzorgers geen kosten verbonden aan deze middag.

Inschrijven bij MEE Zuid-Hollandse Eilanden

Mantelzorgers die ingeschreven staan bij MEE Zuid-Hollandse Eilanden krijgen per post een uitnodiging. Bent u ook mantelzorger, maar staat u nog niet ingeschreven bij MEE? Neem dan contact op met MEE en meldt u alsnog aan. Dit kan via telefoonnummer 0181 - 33 35 07 of door te mailen naar servicebureau@meeplus.nl. U kunt dan deelnemen aan de Dag van de Mantelzorg. Ook ontvangt u het aanvraagformulier voor de Blijk van Waardering en 3 keer per jaar het mantelzorgmagazine, zodat u op de hoogte blijft van het aanbod van mantelzorgondersteuning.

Vragen?

Voor vragen of meer informatie over de Dag van de Mantelzorg kunt u contact opnemen met MEE Plus Zuid-Hollandse Eilanden via e-mail servicebureau@meeplus.nl of via telefoonnummer 0181 - 33 35 07.

School Nieuw-Beijerland ontvangt label 'School op SEEF'

(03-10-2019)

Donderdagochtend 3 oktober bezocht wethouder Huibert Steen de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland. De school kreeg van de wethouder het label 'School op SEEF' uitgereikt voor hun inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid.

Verkeer komt op veel basisscholen in de Hoeksche Waard elke week terug in het schoolrooster van groep 1 t/m 8. Met het lesprogramma 'School op SEEF' worden de kinderen in een veilige omgeving op een eigentijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot zelfstandige deelnemers aan het verkeer.

School op SEEF
Het gaat om een regionaal programma in Zuid-Holland met als doel goede verkeerseducatie en verkeersveiligheid voor kinderen. Alleen basisscholen die deze onderwerpen hoog in het vaandel hebben staan én structureel met verkeersveiligheid aan de slag gaan, komen in aanmerking voor het label. Elke drie jaar worden de scholen die meedoen aan het programma beoordeeld op de mate waarin gewerkt wordt aan een verkeersveiligheid. Als de beoordeling voldoende is, ontvangt of behoudt de school het keurmerk ‘School op SEEF’.

Wethouder Van Leenen ontvangt cheque voor voedselbos bij Strijensas

(03-10-2019)

Van 2 tot en met 6 oktober vindt het Generation Discover festival plaats in Rotterdam Ahoy. Dit is een plek waar jongeren wetenschap en technologie kunnen beleven. Op woensdag 2 oktober was wethouder Piet van Leenen hier aanwezig.

Voedselbos bij Strijensas

Kinderen overhandigden hem namens Shell Moerdijk een cheque aan voor het planten van een voedselbos ter waarde van 25 duizend euro. Shell Moerdijk gaat in overleg met de klankbordgroep van het Windpark Oude Mol in Strijensas dit voedselbos planten. Het voedselbos past bij de visie van de klankbordgroep om Strijensas Energienetraal te maken. Daarnaast heeft het voedselbos ook een maatschappelijk doel; zo wordt bijvoorbeeld ook de nabijgelegen zorgboerderij erbij betrokken.

Wethouder Steen slaat samen met leerlingen eerste paal nieuwbouw IKC De Pijler

(01-10-2019)

Dinsdag 1 oktober was het een feit: de eerste paal voor de nieuwbouw van het integraal kindcentrum (IKC) De Pijler ging de grond in! Dat gebeurde in Maasdam op het bouwterrein aan de Fazant.

Het slaan van de eerste paal gebeurde in aanwezigheid van wethouder Onderwijs Huibert Steen, Anja de Jong van De Pijler, Cora Labree van De Hoeksche School Kinderopvang en Luc van Heeren van het college van bestuur Stichting de Hoeksche School. Onder toeziend oog van alle leerlingen en leerkrachten, was het de eer aan de jongste én oudste leerling om de eerste paal daadwerkelijk te slaan.

Het nieuwe schoolgebouw gaat naar verwachting in juli volgend jaar open

Naast de openbare basisschool vestigen zich ook een kinderopvang, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang in het gebouw. Wethouder Steen: “En dat is uniek. Onderwijs en kinderopvang worden straks integraal aangeboden door De Hoeksche School. Ik ben er trots op dat het de eerste keer is in onze Hoeksche Waard dat er nieuwbouw plaatsvindt voor een integraal kindcentrum. Maasdam heeft de primeur! Ook ben ik, als wethouder met niet alleen Onderwijs maar ook Duurzaamheid in zijn portefeuille, erg blij met de duurzame toepassingen zoals de warmtepompen en het sedumdak.”

Spreekuur wethouder Blaak (Mookhoek) en wethouder Van Waveren (Klaaswaal)

(26-09-2019)

Heeft u een vraag voor uw dorpswethouder? Inwoners zijn van harte welkom om tijdens onderstaande inloopspreekuren met de wethouders van gedachten te wisselen over onderwerpen die hen bezighouden. Omdat de wethouders het belangrijk vinden dat het gemeentelijk bestuur bereikbaar moet zijn voor inwoners, houden zij elk kwartaal een inloopspreekuur in de dorpen waarvoor zij dorpswethouder zijn.

Wethouder Blaak in Mookhoek

Maandag 30 september van 19.00 tot 20.30 uur.
Mookhoek, Strijen, StrijenSas
Locatie: Verenigingsgebouw Mookhoek (Viskilstraat 18)

Wethouder Van Waveren in Klaaswaal

Dinsdag 1 oktober van 17.00 tot 19.00 uur.
Klaaswaal
Locatie: Korstanjehuis (Oranjeplein 24)

Gemeente Hoeksche Waard blijft jongeren ondersteunen met starterslening

(26-09-2019)

De gemeente werkt aan de versterking en behoud van een vitale Hoeksche Waard. Daarvoor is een balans in de demografische opbouw van ons eiland noodzakelijk. De gemeenteraad besloot dan ook starters op de woningmarkt een handje te helpen door de starterslening in de hele Hoeksche Waard aan te blijven bieden.

“Op deze manier kunnen we starters ondersteunen bij de aankoop van hun eerste huis, hier in de Hoeksche Waard”, aldus wethouder Piet van Leenen. “Ik hoop dat veel starters van binnen en buiten de Hoeksche Waard gebruik van maken van de lening. We zien dat veel jongeren na het voortgezet onderwijs vanwege hun studie verhuizen naar de stad. Dat is begrijpelijk, maar we merken ook dat bij velen de wens bestaat om zich na de studie te vestigen in de Hoeksche Waard. Graag zien we dan ook dat jongeren en jonge gezinnen van binnen en buiten de Hoeksche Waard zich blijvend vestigen. Dit ondersteunen we van harte met een gevarieerd en betaalbaar woningaanbod en goede voorzieningen, zoals de starterslening.”

Maximaal € 35.000,- lenen

Voor veel mensen is het lastig om voor het eerst een koopwoning te kopen. Deze zogenaamde ‘starters’ op de koopwoningmarkt hebben vaak nog een relatief laag inkomen en weinig spaargeld. Ook hebben zij geen overwaarde van hun huidige woning die ze kunnen gebruiken voor de aankoop van een andere woning. Gemeente Hoeksche Waard wil deze starters ondersteunen bij de aankoop van hun eerste woning. Daarom kunnen zij maximaal 20% van de verwervingskosten van de woning of maximaal € 35.000,- lenen.

Nét een beetje extra

De starterslening biedt de mogelijkheid om op een verantwoorde manier nét een beetje extra te lenen. Hierdoor wordt de aankoop van een huis vaak toch  mogelijk. Gemeente Hoeksche Waard is hiervoor een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland, de SVn. De SVn beoordeelt onder andere of starters voldoende verdienen en of het risico om hen geld te lenen aanvaardbaar is. Naast deze financiële toets, beoordeelt de gemeente of ze aan de gemeentevoorwaarden voldoet. Hiermee komt het beschikbare geld bij de juiste mensen. De voorwaarden en het aanvraagformulier zijn te vinden op de pagina starterslening.

Gevonden voorwerpen - augustus

(26-09-2019)

Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders het al gevonden.

Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn afgegeven op de pagina verloren of gevonden voorwerpen. Heeft u een voorwerp gevonden? Dan kunt u dit ook op deze webpagina melden.

Mevrouw Engels uit Strijen 100 jaar

(20-09-2019)

Op donderdag 19 september bereikte mevrouw Engels uit Strijen de respectabele leeftijd van 100 jaar. Vanwege dit heugelijke feit bezocht burgemeester Veldhuijzen haar en bracht namens het gemeentebestuur de felicitaties over onder overhandiging van een boeket bloemen.

Mevrouw Engels is geboren in Klaaswaal en heeft daar in het begin van haar huwelijk ook met haar man gewoond. Vlak na de oorlog verhuisde het echtpaar naar Dubbeldam in Dordrecht, maar in 1988 kwamen ze terug naar de Hoeksche Waard. Het echtpaar heeft daar met veel plezier in Strijen gewoond. Mevrouw Engels en haar man kregen maar liefst 5 kinderen, 11 kleinkinderen en 17 achterkleinkinderen!

Heel bijzonder is dat mevrouw Engels op haar 50e haar rijbewijs heeft gehaald en daar nog lang plezier van heeft gehad. Helaas is ze al 25 jaar weduwe, maar ze heeft mooie herinneringen aan de reizen die ze samen met haar man heeft gemaakt. Tot 5 jaar geleden woonde mevrouw Engels zelfstandig maar tegenwoordig woont ze in verzorgingshuis De Hoge Weide in Strijen.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 75-plussers toestaan 1 jaar te rijden met verlopen rijbewijs

(15-08-2019)

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.

Het ministerie stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Bent u 75-plus en moet u uw rijbewijs binnenkort verlengen? Hoe u dit regelt leest u op de webpagina rijbewijs verlengen 75-plusser.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

 • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
 • een volledig en correct ingevulde gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
 • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als het rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
 • geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
 • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen meewerken aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruik maakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

 • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt. U ontvangt hierover een brief van het CBR.
 • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
 • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijzenregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
 • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
 • Daarna kunt u bij één van onze servicepunten een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Diverse aanpassingen plan bomenkap N489: mogelijk behoud enkele bomen, gespreide kap en snellere herplant

(13-08-2019)

Enkele essen langs de N489 kunnen misschien toch blijven staan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de provincie over de bomenkap vanwege groot onderhoud aan de N489. Onlangs ontving wethouder Harry van Waveren een petitie van bewoners tegen de geplande bomenkap. Naar aanleiding van de petitie ging de gemeente hier opnieuw over in gesprek met de provincie. Wethouder Harry van Waveren: “Er is in een eerder stadium zorgvuldig naar gekeken en het aantal te kappen bomen is al eens teruggebracht. Ik waardeer het dat de provincie op ons verzoek opnieuw heeft gekeken. Over 1 boom is met zekerheid te zeggen dat deze kan blijven staan. Daarnaast kijkt de provincie tijdens de werkzaamheden of 6 andere bomen ook gespaard kunnen blijven. Het risico dat ze weg moeten blijft, als tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat de wortels zich te veel hebben verweven in het wegdek.”

Eerder nieuwe bomen planten

Ook zijn er afspraken gemaakt over het eerder herplanten van bomen en de fasering van de kap. Zo worden eerst alleen de bomen weggehaald die moeten wijken voor de voorbereidende werkzaamheden voor de vernieuwing van de weg, zoals de aanleg van kabels- en leidingen. Later in het traject volgt de rest pas. Er wordt daarnaast extra vaart gezet achter het planten van nieuwe bomen. Bij het verbreden van de parallelweg aan de zuidkant wordt zo snel mogelijk een nieuwe bomenrij aangelegd.

Reductie bomenkap

Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al sinds 2014. In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal bijna worden gehalveerd tot 335. Dit aantal is inclusief zo’n 175 waaruit geregeld zware takken naar beneden vallen. De overige bomen (voornamelijk essen) worden gekapt vanwege de aanleg van rotondes, kabels en leidingen. Door de recente gesprekken tussen gemeente en provincie kan de kap van de essen dus nog iets verder gereduceerd worden. Alle kap wordt gecompenseerd door langs de N489 en op andere plaatsen in de Hoeksche Waard nieuwe bomen te planten.

Meepraten over Perspectiefnota in gemeentehuis Maasdam

(24-06-2019)

Anders dan in eerdere berichten is vermeld, vindt de beeldvormende bijeenkomst over de Perspectiefnota, op donderdag 27 juni, plaats in het gemeentehuis in MAASDAM!!

Heeft u ook goede ideeën waaraan de gemeente haar geld moet uitgeven? Kom dan meepraten over de nieuwe plannen voor de komende jaren. Graag tot donderdag.

Meer info over Perspectiefnota

Meest gestelde vragen over bomenkap langs N489

(17-06-2019)

Update 13 augustus 2019

Enkele essen langs de N489 kunnen misschien toch blijven staan. Dat is de uitkomst van een gesprek met de provincie over de bomenkap vanwege groot onderhoud aan de N489. Onlangs ontving wethouder Harry van Waveren een petitie van bewoners tegen de geplande bomenkap. Naar aanleiding hiervan ging de gemeente opnieuw in gesprek met de provincie. Wethouder Harry van Waveren: “Er is in een eerder stadium zorgvuldig naar gekeken en het aantal te kappen bomen is al eens teruggebracht. Ik waardeer het dat de provincie op ons verzoek opnieuw heeft gekeken. Over 1 boom is met zekerheid te zeggen dat deze kan blijven staan. Daarnaast kijkt de provincie tijdens de werkzaamheden of 6 andere bomen ook gespaard kunnen blijven. Het risico dat ze alsnog weg moeten, blijft als tijdens de werkzaamheden wordt vastgesteld dat de wortels zich te veel hebben verweven in het wegdek.”

Lees meer in het persbericht 'Diverse aanpassingen plan bomenkap N489: mogelijk behoud enkele bomen, gespreide kap en snellere herplant'

----------------------------------------

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Sindsdien krijgen wij veel vragen en reacties over de kap van de bomen. Daarom hebben wij hieronder voor u de meest gestelde vragen op een rij gezet. Onderaan de pagina kunt u diverse tekeningen downloaden van de locaties waar de bomen gekapt worden, waar er nieuwe bomen worden geplant ter compensatie en van het 2 hectare grote compensatiebos,

Meest gestelde vragen over de bomenkap (juni 2019)

Hoeveel bomen worden er gekapt?

De provincie heeft in 2017 een plan gepresenteerd om - in verband met groot onderhoud aan de N489 - ongeveer 600 bomen langs dit traject te kappen en te compenseren. Mede door inzet van gemeente Binnenmaas en de landelijke petitie is besloten de bomen in de zogeheten obstakelvrije zone niet gekapt. Er worden nu vangrails geplaatst op de knelpunten en het aantal te kappen bomen is teruggebracht naar 335. Zie ook de tekening 'Overzicht te kappen bomen N489' die u onderaan deze pagina kunt downloaden (NB: Zie update van 13 augustus bovenaan deze pagina. Het aantal te kappen bomen is met minimaal 1, mogelijk totaal 7 verminderd.)

Waarom moeten de bomen weg?

De bomen die gekapt en gecompenseerd worden moeten weg omdat ze aan het einde van hun levensduur zijn óf omdat ze fysiek niet passen in het ontwerp. Daarmee wordt bedoeld dat er op die plek een weg/rotonde komt te liggen. De levensduur (het einde daarvan) van de bomen is onderzocht door een extern bureau dat is ingeschakeld door de provincie. Dit rapport maakt onderdeel uit van de kapvergunning.

Is de obstakelvrijezone, de belemmering van 5G signalen of de houtopbrengst gebruikt als onderbouwing voor de bomenkap?

De bomen in de obstakelvrije zone blijven behouden. Dat bomen het 5G signaal kunnen beperken is niet meegenomen in de afweging om bomen te kappen. Ook de houtopbrengst van de te kappen bomen is niet van toe passing geweest bij de besluitvorming.

Wanneer worden de bomen gekapt?

De bomen worden buiten het broedseizoen (na 15 juli) gekapt. Er is ecologisch/flora en fauna onderzoek uitgevoerd naar het plangebied. Dit onderzoek krijgt een update en wordt op dit moment nogmaals uitgevoerd. Dat wordt gedaan omdat het uiteindelijke kappen na de zomer van 2019 zal plaatvinden.

Met wie is het plan besproken?

Tijdens informatie- en inloopavonden zijn de plannen met omwonenden besproken. Ook is inwoners op de inloopmomenten gevraagd naar suggesties voor de compensatie van de bomen. Daarnaast heeft gemeente Binnenmaas overleg gevoerd met Hoekschewaards Landschap (HWL) en andere natuurorganisaties. Deze organisaties hebben dan ook geen bezwaar aangetekend.

Wanneer is de vergunning afgegeven?

De kapvergunning is 7 december 2018 door het college van Binnenmaas afgegeven. Hierop zijn twee bezwaren binnengekomen van omwonenden. Deze zijn in de bezwaarschriftencommissie behandeld. Deze heeft de bezwaarschriften niet ontvankelijk verklaard.

Hoeveel bomen worden er herplant?

Alle bomen worden gecompenseerd. Dat is wettelijk niet verplicht, maar dit heeft de provincie zichzelf opgelegd. De meeste bomen komen terug in en rond het plangebied. Helaas is het door ruimtegebrek en de aanwezigheid van kabels en leidingen niet mogelijk om bomen op precies dezelfde plekken terug te planten. Daarom wordt er ter compensatie een bos (inclusief lage beplanting) van 2 ha bij de Reedijk aangelegd. Zie ook de tekeningen 'Compensatieplan N489' en 'Compensatieplan 2 ha bos' die u onderaan deze pagina kunt downloaden.

Welke soorten worden er aangeplant?

Er is voor gekozen om meer verschillende soorten aan te planten. Deze variatie in soorten biedt meer kansen voor de flora en fauna in de omgeving. Deze soorten zijn afgestemd met lokale natuurorganisaties en de gemeente. Zie ook de tekeningen 'Compensatieplan N489' en 'Compensatieplan 2 ha bos'

Heeft u nog vragen?

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de gemeente of provincie Zuid-Holland. Hieronder vindt u van beide de contactgegevens.

Provincie Zuid-Holland
telefoonnummer: 070 - 441 66 22
e-mail: zuidholland@phz.nl

Gemeente Hoeksche Waard
telefoonnummer: 14 0186 of 088 - 647 36 47
e-mail: info@gemeentehw.nl

Downloads

Toelichting kap bomen langs N489 Westmaas

(03-06-2019)

Provincie Zuid-Holland heeft eind 2019 groot onderhoud gepland aan de N489. Dit is nodig vanwege de toegenomen verkeersdrukte in de afgelopen decennia en de daarmee samenhangende verkeersveiligheid. Het provinciale project – het opknappen en herinrichten van de N489 en de daarmee gepaarde kap én herplant van bomen – stamt uit de tijd van de voormalige gemeente Binnenmaas en loopt al ruim 3 jaar. AD Hoeksche Waard schreef hier 2 juni het volgende artikel over ‘Kap 335 bomen langs N489 bij Westmaas gaat toch door’. Wij krijgen veel reacties en vragen binnen naar aanleiding van dit artikel.

Een paar maanden geleden is de kapvergunning definitief geworden

In eerste instantie was bepaald dat meer dan 600 bomen moesten worden gekapt. De voormalige gemeente Binnenmaas heeft met de provincie de afspraak kunnen maken om op sommige gedeelten van het traject vangrails te plaatsen. Hierdoor kon dat aantal worden teruggebracht tot 335. De bomen worden door de provincie duurzaam (gemengde soorten, niet te dicht op de weg) en 1 op 1 (dat is volgens de APV en de wet Natuurbeheer niet verplicht) gecompenseerd. Wethouder Harry van Waveren: “Wij begrijpen dat het kappen van zoveel bomen de nodige vragen en verontruste reacties oproept. De verkeersveiligheid staat voorop, maar ook wij willen zoveel mogelijk het groene karakter langs dit traject behouden. Gelukkig vindt de provincie dat ook. Er zijn de afgelopen jaren 4 inloopavonden en diverse commissie- en raadsvergaderingen met inspraakmogelijkheid geweest. Hier konden geïnteresseerden en omwonenden terecht voor informatie en met hun vragen over het project. Zij konden toen ook aangeven waar ze het liefst de nieuwe (compensatie) bomen en ander 'groen' wilden laten terugkomen. Dit heeft ertoe geleid dat ongeveer de helft van de bomen wordt herplant langs de N489. Daarnaast wordt bij de Reedijk op 2 hectaren natuur geplant met struiken en bijna 100 bomen.” 

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens het groot onderhoud?

Tijdens het groot onderhoud worden onder andere 2 rotondes aangelegd, enkele andere kruisingen veiliger ingericht en wordt de parallelweg tussen de N488 en de Van Koetsveldlaan verbreed. Ook wordt het fietspad langs de N489 vernieuwd en verbreed. Voor deze verbetermaatregelen is het noodzakelijk om 335 bomen te kappen. Een deel van deze bomen is aan het einde van hun levensduur. Al deze te kappen bomen worden gecompenseerd met nieuwe aanplant.

Meer informatie over het project

Op de website van provincie Zuid-Holland vindt u uitgebreide informatie over het project 

Archief