Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

Het laatste nieuws over en uit gemeente Hoeksche Waard.

Bram van Hemmen aanbevolen als eerste kroonbenoemde burgemeester gemeente Hoeksche Waard

(18-02-2020)

Dinsdag 18 februari 2020 heeft de gemeenteraad van Hoeksche Waard de heer drs. A.P.J. (Bram) van Hemmen aanbevolen als nieuwe burgemeester. De voorzitter van de vertrouwenscommissie,  Adriaan van der Wulp zegt: “De heer  Van Hemmen is een gedreven en energieke burgemeester, die met zijn inzicht, ervaring en daadkracht met ons de schaalsprong kan maken. En die tegelijkertijd de toegankelijke burgervader blijft voor de inwoners van de Hoeksche Waard. ”

De gemeenteraad rapporteert over de aanbeveling aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland adviseert hierover de minister. Vervolgens spreekt de minister met de kandidaat en draagt deze voor benoeming voor aan de Koning. De ministerraad bespreekt de voordracht in zijn vergadering en benoemt de kandidaat bij Koninklijk Besluit.

De heer Van Hemmen is 46 jaar oud, woonachtig in Sliedrecht en lid van het CDA. Hij is gehuwd en heeft vijf kinderen. Momenteel is hij burgemeester van Sliedrecht. Eerder was hij lid van het dagelijks bestuur, plaatsvervangend voorzitter van de voormalige deelgemeente IJsselmonde van Rotterdam. De installatie van de nieuwe burgemeester vindt plaats op 31 maart 2020.

7,5 miljoen voor een sterkere Zuid-Hollandse Delta

(17-02-2020)

Het samenwerkingsverband Zuid-Hollandse Delta en het Rijk sluiten een Regio Deal. Met deze deal investeert het Rijk 7,5 miljoen in het versterken en verbeteren van de kwaliteit van leven, werken en wonen in de regio. In de Zuid-Hollandse Delta werken de gemeenten op de eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten samen aan een aantal grote opgaven.

In een Regio Deal werken Rijk en regio samen aan gebiedsgerichte opgaven om de kwaliteit van leven, werken, wonen, ondernemen, veiligheid, onderwijs en recreëren in regio’s verspreid over Nederland te vergroten. Het Rijk heeft in totaal 180 miljoen euro beschikbaar gesteld voor Regio Deals waarmee de ‘brede welvaart’ in Nederland wordt versterkt. Om duurzaam en innovatief te groeien wil de Zuid-Hollandse Delta de economische structuur versterken en het woon- en leefklimaat verbeteren. Met de extra investering van het Rijk kan de regio deze opgaven sneller en beter aanpakken. De eilanden in de Zuid-Hollandse Delta vinden elkaar op de thema’s agrifood, arbeidsmarkt, duurzaamheid, landschap en toerisme. Deze thema’s zijn uitgewerkt in concrete projecten.

Foort van Oosten, burgemeester van Nissewaard, één van de betrokken gemeenten, is trots op het sluiten van deze Regio Deal: “De Zuid-Hollandse Delta is een belangrijke partner voor de Randstad, provincie en het Rijk. Op thema’s als agrifood, duurzaamheid en landschap kunnen wij vooroplopen. Een sterke Zuid-Hollandse Delta is daarom niet alleen goed voor onze eigen inwoners, uiteindelijk profiteert heel Nederland mee.

De Regio Deal is de eerste samenwerking op het niveau van de Zuid-Hollandse Delta waarin de drie eilanden gezamenlijk naar buiten treden. Het is daarmee de start van een samenwerking om samen te werken aan de belangen van ruim 300.000 inwoners. De eilanden Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Voorne-Putten bestaan uit de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee, Nissewaard en Westvoorne.

Succcesvolle eerste beeldvormende bijeenkomst op locatie in 2020

(05-02-2020)

Dinsdagavond 4 februari 2020 vond in dorpshuis Streona in Strijen de eerste beeldvormende bijeenkomst op locatie van 2020 plaats. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar raads- en burgerleden van de gemeente Hoeksche Waard veel informatie konden ophalen. Er waren 14 insprekers en 4 schriftelijke reacties op de volgende vier bespreekpunten: Bestemmingsplan Windpark Oude Mol (Strijensas), Vuurwerk rond de jaarwisseling, Keuzenota begraafplaatsen en Discussienota cultuur.

De beeldvormende bijeenkomst was deze keer bijzonder door de inbreng van de insprekers op vier verschillende gesprekstafels van de betreffende onderwerpen. Dat bleek een schot in de roos te zijn. Op deze manier kreeg elke inspreker alle aandacht bij de raads- en burgerleden, die namens hun partij woordvoerder of belanghebbende zijn.

De beeldvormende bijeenkomst was de eerste in de vergadercyclus van februari. De opgehaalde informatie bij de inwoners betrekt de gemeenteraad bij hun bespreking op 11 februari 2020 tijdens de oordeelsvormende vergadering. Tijdens die vergadering delen de politieke partijen hun standpunten met elkaar, dat uiteindelijk moet leiden tot definitieve voorstellen voor de besluitvormende raadsvergadering van 3 maart 2020.

Op de foto hieronder ziet u de grote belangstelling.

Geluidsopname raadsvergadering 28 januari hersteld

(03-02-2020)

De technische storing van de raadsvergadering van 28 januari 2020 is verholpen. De geluidsopname van deze vergadering is weer beschikbaar. U kunt de vergadering dus terug luisteren.

Mening ondernemers en agrariërs gevraagd

(03-02-2020)

Gemeente Hoeksche Waard werkt aan een optimaal ondernemersklimaat voor de Hoeksche Waard. Om tot een eigentijds, efficiënt en betrouwbaar loket te komen, is de mening van ondernemers en agrariërs ontzettend belangrijk. Daarom vraagt de gemeente naar hun ervaringen in de Ondernemerspeiling Hoeksche Waard om zo in te spelen op wat er echt nodig is.

Wat zijn de ervaringen van ondernemers met de organisatie? Wat zijn de wensen voor het gemeentelijk agrarisch loket? Hoe zit het met de bereikbaarheid van de gemeente? Dit zijn enkele vragen uit de Ondernemerspeiling 2020. Ruim 8.000 ondernemers en agrariërs in de Hoeksche Waard ontvangen deze week de uitnodiging om deel te nemen aan de enquête.

Waarom meedoen?

Wethouder Paul Boogaard wil dat ondernemers zich thuis voelen in de Hoeksche Waard. “Het moet een omgeving zijn waar men graag wil ondernemen en daarbij is het contact tussen ondernemers en gemeente erg bepalend. Een van onze wensen is dan ook de optimalisatie van ons ondernemersloket en agrarisch loket. Dat kunnen wij alleen doen door in kaart te brengen wat zij van ons vinden. Wij waarderen hun mening en hopen dan ook dat zoveel mogelijk ondernemers en agrariërs deelnemen aan de peiling.” 

Waar te vinden?

Het invullen van de digitale vragenlijst duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. Deelname aan het onderzoek kan tot en met 28 februari en is anoniem. Dat wil zeggen dat antwoorden op geen enkele wijze te herleiden zijn naar individuele bedrijven of personen. Onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau Het PON voert de peiling uit. De link naar de online vragenlijst is: www.hetpon.nl/ondernemer-hoekschewaard

Een schriftelijke vragenlijst opvragen kan ook bij team klantinformatie via telefoonnummer 088 - 647 36 47 of via e-mail: klantinformatie@gemeentehw.nl.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil 75-plussers toestaan 1 jaar te rijden met verlopen rijbewijs

(15-08-2019)

Het plan is dat vanaf 1 december 2019 veel 75-plussers onder bepaalde voorwaarden mogen blijven rijden als hun rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rijbewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een administratieve verlenging. Deze administratieve verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenregister. Dat stelt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor. In alle andere gevallen is het niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs te rijden.

Het ministerie stelt de tijdelijke regeling voor omdat het CBR achterligt bij het beoordelen van de gezondheidsverklaringen. De regeling krijgt een looptijd van maximaal 1 jaar.

Bent u 75-plus en moet u uw rijbewijs binnenkort verlengen? Hoe u dit regelt leest u op de webpagina rijbewijs verlengen 75-plusser.

Voor wie geldt de tijdelijke regeling?

Niet alle 75-plussers kunnen van de regeling gebruik maken. De regeling geldt alleen voor 75-plussers die:

  • een rijbewijs hebben voor een auto (rijbewijs B), auto met aanhanger (rijbewijs BE), motor (rijbewijs A), trekker (rijbewijs T);
  • een volledig en correct ingevulde gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR voordat hun rijbewijs verliep;
  • een rijbewijs hebben dat 5 of 10 jaar geldig is. De regeling geldt niet als het rijbewijs is afgegeven voor 1 of 3 jaar;
  • geen beperkende rijbewijscodes met medische achtergrond op hun huidige rijbewijs hebben;
  • blijven meewerken aan het medische beoordelingsproces van het CBR. Dat wil zeggen meewerken aan de medische keuring, het bezoeken van specialisten en het uitvoeren van een rijtest als het CBR daarom vraagt.

Buiten deze regeling vallen de categorieën: vrachtwagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus (D) en bus met aanhanger (DE).  Dit vanwege Europese regelgeving.

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst kunnen ook geen gebruik maken van de tijdelijke regeling. Dit geldt ook voor mensen over wie het CBR een besluit heeft genomen na mededeling van de politie.

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke regeling?

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buitenland rijden. De politie in het buitenland kan namelijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raadplegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben.

Wat kunt u verwachten als u gebruik maakt van de tijdelijke regeling?

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende verwachten:

  • De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt maximaal 1 jaar verlengd, vanaf het moment dat uw rijbewijs verloopt. U ontvangt hierover een brief van het CBR.
  • U houdt uw huidige rijbewijs, met daarop de verlopen datum.
  • De RDW registreert in het Rijbewijzenregister dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het Rijbewijzenregister dat uw verlopen rijbewijs nog geldig is.
  • In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijgeschiktheid aan de hand van uw gezondheidsverklaring en de medische keuring. Zodra het CBR uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u hierover een brief en vervalt de administratieve verlenging.
  • Daarna kunt u bij één van onze servicepunten een afspraak maken om uw rijbewijs te verlengen.

Archief