Pagina opties

Groter

Doorgaande wegen

In 2018 onderzochten de 5 -voormalige- Hoeksche Waardse gemeenten wat de effecten zijn van het voltooien en optimaliseren van de hoofdwegenstructuur in de Hoeksche Waard. Dit heet met een mooie term de vorkstructuur.

Vorkstructuur

De vorkstructuur bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting van de gemeente, met een viertal noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. Ten behoeve van de voltooiing en optimalisering van deze vorkstructuur, starten wij met de aanleg van een oostelijke randweg Klaaswaal. Tevens pakken wij de ontsluiting van Hoeksche Waard West op, waarbij de Korteweg en de Lange Eendrachtsweg beter voor hun taak worden aangepast.

Documenten