Pagina opties

Groter

Bereikbaarheid/verbindingen

Gemeente Hoeksche Waard is sterk afhankelijk van de externe bereikbaarheid van en naar de gemeente. Ze is op dat punt ook kwetsbaar vanwege de beperkte verbindingen.

Samen met de provincie en Rijkswaterstaat onderzoeken wij hoe de bereikbaarheid van de regio verbeterd kan worden. Dit om ook in de toekomst de noodzakelijke externe bereikbaarheid te waarborgen.