Pagina opties

Groter

Mobiliteit in de Hoeksche Waard


(16 mei 2019)
Dinsdag 7 mei 2019 vond de eerste oriënterende raadsbijeenkomst van gemeente Hoeksche Waard plaats. Het doel was informatie op te halen bij inwoners, ondernemers en organisaties over mobiliteit in de Hoeksche Waard. Tijdens verschillende tafelgesprekken zijn de opmerkingen genoteerd en deze zijn per ronde en puntsgewijs overgenomen in het verslag. Dit verslag is input voor het mobiliteitsprogrammaplan dat later dit jaar wordt opgesteld en ter besluitvorming aan de raad wordt aangeboden.