Pagina opties

Groter

Inspreken

Door met inwoners, organisaties en het college in gesprek te gaan, halen de raadsleden belangrijke informatie op. Tijdens het inspreken luisteren de raadsleden en stellen ze zo nodig verhelderende vragen.

Hoofdonderwerpen

Voor iedereen die zijn/haar mening, ideeën, wensen, enz. met de gemeenteraad van de  Hoeksche Waard wilt delen, is de beeldvormende vergadering het meest geschikte moment. Het is daarbij goed te weten, dat de raad gaat over hoofdonderwerpen die de gehele Hoeksche Waard aangaan. Inspreken kan bijvoorbeeld niet over een losse trottoirtegel, of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep loopt. De beeldvormende vergaderingen worden niet uitgezonden.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, of advies hierover, geef dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door aan de griffie (griffie@gemeentehw.nl / 088-6471874). Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u met de raad wilt praten. Als inspreker krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.