Pagina opties

Groter
A A

Inspreken

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u inspreken tijdens een beeldvormende of oordeelsvormende  vergadering van de gemeenteraad.

Meer informatie over de onderwerpen waarmee de raadsleden zich bezighouden, vindt u in het raadsinformatiesysteem.

Wanneer u wilt inspreken neem dan contact op met de griffie. Aanmelden kan via mail griffie@gemeentehw.nl.

Let op: als u komt inspreken in een openbare vergadering, wordt uw bijdrage altijd uitgezonden, opgenomen en bewaard. U kunt de opnamen live of in het archief bekijken op hoekschewaard.raadsinformatie.nl.

Tips voor insprekers

Geef duidelijk aan waarover u het woord voert en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Som bezwaren, oplossingen of alternatieven op. Als u ook namens anderen spreekt, vertel dan wie dit zijn. Desnoods kunt u dit ondersteunen met een handtekeningenlijst. Zet uw verhaal op papier, met vermelding van uw contactgegevens. Stuur deze informatie tijdig naar de griffie, zodat die de raadsleden alvast kan informeren.

Overige tips

  • Schrijf op wat u gaat zeggen, dan weet u zeker dat u tijdens het spreken niets vergeet.
  • Houd uw inbreng kort.
  • Wij verzoeken u geen namen te noemen en op uw taalgebruik te letten.
  • Sommige vergaderingen worden live uitgezonden op deze website. De uitzending is achteraf te raadplegen in het videoarchief.

Regels voor insprekers

  • U mag niet inspreken over onderwerpen:
  • Waartegen een bezwaar of beroepsprocedure openstaat of heeft opengestaan.
  • Benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen.
  • Waartegen een klacht ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht (klacht over een bestuursorgaan of een persoon, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan) kan of kon worden ingediend.