Pagina opties

Groter

Hoe werkt de raad?

Activiteitenkalender

De vaste vergaderdag van gemeenteraad Hoeksche Waard is dinsdag. Alle vergaderingen hebben we voor u verzameld in het vergaderschema.

Tevens is er een handig recent overzicht te downloaden via deze link.

Vergaderschema

Beeldvorming

De eerste openbare bijeenkomst, in een reeks van drie, is de zogenaamde beeldvormende vergadering.

Dit is één van de belangrijkste openbare bijeenkomsten, waarbij de raad de samenleving betrekt.

Wat is een beeldvormende bijeenkomst?

Coalitievorming

Sjaak van der Tak presenteerde op 22 december 2018 zijn eindrapportage, waarin hij als verkenner aangeeft hoe het coalitievormingsproces voor gemeente Hoeksche Waard is gelopen. De politieke partijen CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en ChristenUnie bereikten een akkoord.

Meer over de coalitievorming

Inspreken

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u inspreken tijdens een beeldvormende of oordeelsvormende  vergadering van de gemeenteraad.

Tips voor insprekers

Raadsinstrumenten

Gemeenteraadsleden kunnen verschillende instrumenten inzetten om hun taken uit te voeren. Met deze ‘raadsinstrumenten’ kunnen raadsleden het beleid van het college van burgemeester en wethouders controleren.

Meest gebruikte raadsinstrumenten

Reglement van orde

In het Reglement van Orde staan de gemaakte afspraken beschreven rondom de gemeenteraadsvergaderingen. Hierin is informatie te vinden over bijvoorbeeld: de voorzitter, toelating van nieuwe raadsleden, verloop van de vergaderingen, etc.

Download het Reglement van Orde

Vergaderen nieuwe stijl

In de aanloop naar de nieuwe gemeente Hoeksche Waard is de keuze gemaakt over te gaan op het zogenaamde BOB vergaderen.

Het BOB-vergadermodel