Pagina opties

Groter

Even voorstellen raadsleden

Op deze pagina stellen alle nieuwe raadsleden van gemeente Hoeksche Waard zich de komende tijd kort voor. Naast de raadsleden zijn voor de gemeenteraad ook nog burgerleden actief. Zij stellen zich voor op deze webpagina.

Erik Meijer, Maasdam
CDA

Erik woont al bijna zijn hele leven met veel plezier in de Hoeksche Waard. Hij is opgegroeid in Puttershoek en woont sinds een aantal jaar in Maasdam. Momenteel volgt Erik een opleiding tot recherchekundige bij de politie in Rotterdam. Daarvoor was hij werkzaam als leraar maatschappijleer en als docent in het speciaal onderwijs. In zijn vrije tijd speelt Erik volleybal in ’s-Gravendeel en probeert hij nog een beetje te zaalvoetballen in Heinenoord. ,,De Hoeksche Waard heeft voor ieder wat wils. De gemoedelijkheid van het platteland met de voorzieningen van de stad dichtbij. In de nieuwe gemeenteraad wil ik mij inzetten voor een veilig gebied met een bruisend verenigingsleven waar het voor iedereen fijn wonen is.”
 


Sandra Hol, Oud-Beijerland
GroenLinks

Sandra groeide op in een arbeidersgezin in de stad Utrecht. Ze studeerde HBO Jeugdwelzijnswerk in Amsterdam. Sandra behaalde recentelijk haar HBO-docent tweedegraads Zorg en Welzijn. Ze werkt nu als docent voor het Da Vinci College. ,,Ik ben een doener, een doorzetter, een optimist. Iemand die kansen ziet en kan verbinden en iemand die graag met diverse partijen samenwerkt om mijn doel te bereiken." 12 jaar geleden meldde Sandra zich aan bij GroenLinks, omdat ze hoorde dat de A4-Zuid dwars door het mooie nationaal landschap zou gaan. ,,Vanaf die tijd maak ik mij druk over de A4 en het behoud van open ruimte in de Hoeksche Waard."
 


Karoline Vorthoren, Zuid-Beijerland
CDA

Karoline woont met haar man en twee kinderen in Zuid-Beijerland. Na haar studie bedrijfseconomie werkte zij in het bedrijfsleven en als zzp’er/beleidsadviseur. Haar speciale aandacht ligt bij burgerinitiatieven en economie. ,,Ik probeer elk onderwerp dat voorbij komt in de gemeenteraad te bekijken vanuit de inwoners. Wat schieten zij er mee op? Welke effecten heeft het op hun dorp? Ik maak tijd vrij om verenigingen te bezoeken en ik doe mijn best om elk goed initiatief in het licht te zetten en om het verder te helpen. Ook ga ik actief op zoek naar goede ideeën van ondernemers. Samen maken we het eiland nog mooier en levendiger!"
 


Paul Rijken, Westmaas
CDA

Paul woont met Christel en kinderen Koen, Jessy en Lenne in Westmaas. Hij groeide op in Dordt (Dubbeldam) en was vaak te vinden in de Biesbosch. Paul geniet sinds 2003 van de dorpse verbondenheid en ruimte van de Hoeksche Waard. Na zijn studie planologie in Wageningen werkte hij o.a. voor gemeente Binnenmaas, Commissie Hoeksche Waard en provincie Zuid-Holland. Paul is sinds 2005 actief voor het CDA in achtereenvolgens (regio)bestuur, gemeenteraad en Provinciale Staten. ,,Initiatieven uit de samenleving zijn voor mij het vertrekpunt voor het gemeentelijk handelen. Ik wil bijdragen aan een creatieve en ondernemende cultuur in de raad, die veel ruimte biedt voor initiatief en diversiteit.”
 


Piet Westdijk, Puttershoek
PvdA

De fractievoorzitter van de PvdA is een overtuigd sociaaldemocraat. Voor zijn pensioen was Piet in het dagelijkse leven manager civiele techniek bij de Suikerunie. Ook is hij actief als ombudsman en is hij één van de coördinatoren van de belastingservice van de FNV Hoeksche Waard. Hij vindt dat lokale politici geworteld moeten zijn in de samenleving waaruit zij voortkomen. ,,Ik koester de ambitie om de nieuwe gemeente Hoeksche Waard de komende ruim drie jaar een goede basis te verschaffen. Voor mij zijn solidariteit, rechtvaardigheid en eerlijk delen van alle tijden. Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. Mijn ideaal is dat de armoede verdwijnt uit de Hoeksche Waard."
 


Maurice Pahladsingh, Oud-Beijerland
Fractie Pahladsingh en Rood

Maurice is geboren in Amsterdam. Zijn wortels liggen in India en Suriname. Hij studeerde af in Rotterdam in Staats- en Bestuursrecht en Internationaal en Europees Sportrecht. Als zelfstandig privacy jurist werkt Maurice momenteel bij de Rijksoverheid. Hij doet aan hardlopen, motorrijden en is gek op reizen en cultuur. ,,Een van de beste kwaliteiten van de Hoeksche Waard vind ik het open en landschappelijk karakter. De nabijheid bij de grote stad en toch de landelijkheid is uniek en het versterken waard. Tenslotte, een langgekoesterde wens van veel inwoners en ook van mij is het realiseren van een theater: een podium voor bijvoorbeeld toneel, orkesten, zang, dans, cabaret, muziek, film. Goed voor voor ons allemaal."
 


Jan van Westen, Strijen
ChristenUnie

Jan is getrouwd met Saskia en samen hebben zij 3 kinderen in de puberleeftijd. Jan houdt van wandelen en is graag in de natuur. Hij vindt het belangrijk om actief betrokken te kunnen zijn vanuit een christelijke politieke partij. ,,Wij leven in een prachtig dynamisch gebied waar duurzame innovatieve landbouw voor mij belangrijk is. Wij zijn verplicht aan de volgende generaties de aarde door te geven en de monden wereldwijd te voeden. Kringlooplandbouw klinkt mij als muziek in de oren. Verder vind ik armoedebestrijding belangrijk, ieder talent benutten en omzien naar de medemens. De luchtkwaliteit actief verbeteren gelet op de omliggende industriegebieden is tevens belangrijk."
 


Werner de Jong, Klaaswaal
Cromstrijen '98 HW

Werner is een geboren en getogen Rotterdammer en verhuisde in 1993 naar Klaaswaal. In de stad wonen werd steeds minder leuk. De mooie Hoeksche Waard voldeed volledig aan zijn wensen en verwachtingen. Werner is nu op een leeftijd gekomen dat hij zich kan inzetten voor meer maatschappelijke zaken. Dat geeft hem het gevoel dat hij voor zijn omgeving nuttig bezig is. Sinds april 2014 is Werner gemeenteraadslid. ,,Het maakt in de raad niet uit dat wij als Cromstrijen'98 HW maar 1 zetel hebben, want de manier waarop je met elkaar samenwerkt en communiceert, vertaalt zich terug in het resultaat. Behoud daarbij altijd respect voor elkaar en voor de mening van "alle" inwoners."
 


Astrid Butter, Strijen
GroenLinks

Astrid is geboren in Numansdorp. Na de havo in Oud-Beijerland rondde ze met succes de Hbo-opleiding Jeugd- en Welzijnswerk af. Sinds 12 jaar is Astrid werkzaam als praktijkopleider. Voor de gemeente Strijen was zij raadslid sinds februari 2016. ,,
Wat ik heel belangrijk vind is dat we met GroenLinks in de Hoeksche Waard vooruit en buiten kaders durven te denken en doen. Dat heeft onder andere de uitvoering van de Jeugdwet, Participatiewet (WIHW) en de WMO hard nodig. Om onze inwoners van jong tot oud en gezinnen goed te kunnen helpen, moeten de schotten weg tussen de verschillende wetten. Maar net zo belangrijk vind ik het om goed te luisteren, de ander te respecteren zodat we samen kunnen werken."

 


Marijke Boorsma, Piershil
VVD

Marijke is getrouwd en moeder van twee jongens. Vanuit haar verpleegkundige achtergrond gaf ze leiding in bijna alle sectoren van de gezondheidszorg. Naast gemeenteraadslid is Marijke vrijwilliger en lid van de raad van toezicht van Stichting Zomerkind. Een kinderdagverblijf voor meervoudig ernstig beperkte kinderen. ,,De komende 3 jaar ga ik me inzetten op de zorg voor jong en oud waarbij respect voor de zelfredzaamheid van ouderen een van mijn speerpunten wordt. De zorgvraag van de oudere is voor mij leidend en niet de zorgvraag van ons, als samenleving."

 


Arie van der Linden, Nieuw-Beijerland
SGP

Vanuit zijn agrarische achtergrond, en overigens nog altijd nauw verbonden aan de agrarische handel, voelt Arie zich echt helemaal thuis in de Hoeksche Waard. ,,Geboren en getogen hier, zal ik graag meehelpen ons eiland verder door te ontwikkelen tot een plek waar het goed wonen en werken is, nu en in de toekomst." 


Adriaan van der Wulp, ’s-Gravendeel
SGP

Adriaan is geboren en getogen in ’s-Gravendeel, waar hij samen met vrouw en kinderen (6) woont. Een echte Seuter dus. In het dagelijkse leven is hij werkzaam in de accountancy. Daarnaast heeft hij nog wat andere bezigheden, zoals comitélid bij Stichting Adullam comité Puttershoek (organiseren van jaarlijkse verkoping) en lid van de kerkenraad (diaken). ,,De SGP vaart op een betrouwbaar kompas: de Bijbel. Samen - overheid, organisaties, onderwijs en inwoners - kunnen we iets betekenen voor de samenleving en deze kerngezond houden. Samen leven tot eer van God en met liefde voor de naaste, dát is ons kerndoel.”
 


Léon Niemantsverdriet, Maasdam
VVD

Leon is vader van Sophie en Lars en woont op 100 meter afstand van de woning waar hij zijn eerste levensjaren doorbracht. Het behouden van een aantrekkelijke woonomgeving voor jong en oud in de Hoeksche Waard is voor Leon de belangrijkste doelstelling in de politiek. Een veilige woonomgeving met goede voorzieningen en sportieve mogelijkheden. ,,Een woonomgeving waarbij wordt gestimuleerd dat inwoners uit de Hoeksche Waard zonder lange reistijden kunnen werken of binnen de Hoeksche Waard of met een goede bereikbaarheid net daarbuiten. Het ultieme doel is dat zoveel mogelijk inwoners trots zijn op het eiland waar zij wonen."


Basjan Niemansverdriet, Strijensas
CDA

Al zijn hele leven woont Basjan op de boerderij in Strijensas, waar hij tevens zijn werkzaamheden als akkerbouwer uitvoert. In voorgaande functies was Basjan geregeld actief voor het vrijwilligerswerk of het maatschappelijk middenveld. ,,Hier vanuit wil ik mij nu verder inzetten voor de Hoeksche Waardse burger. De onderwerpen waar mijn interesses liggen zijn duurzaamheid, behoud van de kleinere kernen, maar natuurlijk ook voor de agrarische sector."

 


Leen van Prooijen, Oud-Beijerland
Hoeksche Waardse Senioren Partij

Leen woont nog maar kort in de Hoeksche Waard. Maar hij voelt zich er al helemaal thuis. Samen met zijn vrouw geniet hij van de rust en de ruimte, maar ook van de vele vriendelijke en open contacten die ze mogen ervaren. ,,In de gemeenteraad wil ik pleiten voor meer persoonlijke aandacht voor de diverse groepen inwoners maar zeker voor de ouderen en de minima. Als de overheid wil dat iedereen meedoet moet ze wel de mogelijkheden scheppen. Ik wil dat de inwoners kunnen bepalen wat er in hun dorp gebeurt en hoe deze wordt ingericht."   

 


                                                                                              

Miranda den Tuinder-van Meteren, Klaaswaal
D66

Miranda is getrouwd met Bert en heeft een zoon van 21 jaar, die inmiddels in den Haag woont. Sinds 2010 is ze politiek actief voor D66, tot eind 2018 in gemeente Cromstrijen. Miranda begon haar politieke carrière als commissielid maatschappelijke zaken. In 2011 werd ze raadslid en vanaf 2014 was ze fractievoorzitter. ,,Het mooie aan de gemeentepolitiek is dat het altijd gaat over de samenleving waar je zelf onderdeel van bent. De vraag is hoe kunnen we nu mensen betrekken bij die politiek, daar wil ik mij, naast cultuur en economie graag voor in gaan zetten."

 


Odila Sibrijns, Numansdorp
VVD

Odila woont in Numansdorp en is marketingmanager bij een medische groothandel in Oud-Beijerland. “De Hoeksche Waard is een geweldige plek om te werken, wonen en leven. Ik zet me er graag voor in om dat te behouden voor de toekomstige generaties. Goede huizen, bereikbaarheid en bedrijven die banen hebben voor Hoeksche Waarders, dat is waar ik voor ga de komende jaren."


 


Arieanne Daane, 's-Gravendeel
Lokalen Hoeksche Waard

Vanuit het Rotterdamse, waar ze 44 jaar woonde en werkte, verhuisde Arieanne in 2000 naar de Hoeksche Waard. Sindsdien is ze verknocht aan het eiland. ,,Het is één van de mooiste en veiligste gebieden van Nederland en daar moeten we zuinig op zijn." Haar werkzame leven heeft altijd in het teken gestaan van de zorg en het ondernemerschap. Voor en met mensen werken zit in haar dna verweven. ,,Ik zal me in de nieuwe raad vooral mét en voor de bewoners en bedrijven sterk maken om het goede in de nieuwe gemeente te behouden en, waar nodig, ten gunste van hen het gebied verder te ontwikkelen. Eén van de speerpunten op mijn verlanglijst de komende 4 jaar zal vooral gericht zijn op Samenwerking en Verbinden."


Gerjan Neele, Numansdorp
SGP

Samen met zijn vrouw en dochter woont Gerjan sinds 2011 in het mooie Numansdorp. In december 2017 begon hij als raadslid en fractievoorzitter, namens de SGP Cromstrijen. Nu de gemeente Cromstrijen niet meer bestaat, vindt Gerjan het erg belangrijk om de nodige lokale kennis en ervaring uit Cromstrijen in te brengen in de nieuwe SGP-fractie en zo ook in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. ,,Vanuit mijn werk als accountmanager in de klimaattechniek ondervind ik dagelijks de mobiliteitsproblemen in en rond de Hoeksche Waard, onder andere het onderwerp mobiliteit vraagt onze bijzondere aandacht in de komen raadsperiode."


Hein Verbiest, Oud-Beijerland
Lokalen Hoeksche Waard

Hein woont in Oud-Beijerland. Samen met zijn partner hebben ze twee dochters van 3 en 5 jaar. Hein groeide ook op in Oud-Beijerland en fiets met veel plezier regelmatig op zijn racefiets door de mooie Hoeksche Waard. De afgelopen jaren was hij zakelijk actief als manager bij het Openbaar Vervoer en een Woningbouwcorporatie. In 2014 kwam hij in de gemeenteraad van Oud-Beijerland bij de lokale partij BINT. De eerste twee jaren als raadslid, de laatste twee jaar als fractievoorzitter. ,,De fusie van alle lokalen partijen tot LHW zie ik als een bundeling van onze krachten om de inwoners nog beter van dienst te zijn. Ik kijk dan ook uit naar de komende raadsperiode."


Eline Rood, Oud-Beijerland
Fractie Pahladsingh en Rood

Na het vwo is Eline Politieke Wetenschappen gaan studeren aan de Universiteit Leiden. Momenteel werkt ze als beleidsmedewerker bij een gemeente. In 2010 werd Eline raadslid in Oud-Beijerland en ze kijkt ernaar uit om de komende jaren dat voor de gehele Hoeksche Waard te mogen zijn. ,,Het belang van cultuur wordt nog te vaak onderschat. Ik wil mij inzetten voor een multifunctioneel centrum - theater, bioscoop - op ons eiland. Daarnaast gaat mijn aandacht vooral uit naar thema’s, zoals gezondheid, Wmo, jeugdhulp, onderwijs en het verenigingsleven."

 


Ad Valkenburg, Oud-Beijerland
CDA

Samen met zijn vrouw Jantine en dochters Jasmijn en Madelief woont Ad nu al meer dan 25 jaar in Oud-Beijerland. En met veel plezier. ,,We zijn een onderdeel geworden van de samenleving. De school, de voetbal, de kerk, de wijk, de buurt, de gemeenteraad." Ad is werkzaam als projectmanager bij een waterschap en houdt zich daar bezig met het bouwen en renoveren van gemalen. ,,Met mijn passie voor water voel ik me daar echt op mijn plek. Binnen de raad ga ik mij hardmaken voor een duurzame Hoeksche Waard. Nu meer de harde kant met wonen en mobiliteit, zonder mijn oude portefeuille, het Sociale Domein, uit het oog te verliezen."


Paulien Rijsdijk-Mudde, Strijen
BurgerBelangen

Paulien woont al sinds 1987 in Strijen. Is getrouwd en heeft twee kinderen. Eerder woonde ze in Rotterdam en Capelle aan de IJssel. Dit wordt haar tweede periode als raadslid. Eerst voor Strijens Belang in Strijen, en nu voor BurgerBelangen in de nieuwe raad. Paulien voelt zichzelf een echte volksvertegenwoordiger. ,,Bij de slager en de bakker hoor je de problemen en de zorgen. Juist hiervoor doe ik het om de politiek dichter bij de inwoners te brengen. Mijzelf inzetten voor een mooie en veilige Hoeksche Waard."
 


Arnold de Man, Strijen
VVD

Arnold is een rasechte Hoeksche Waarder. Geboren en getogen in Strijen geniet hij als no-nonsense gezinsman (gehuwd, 3 kinderen en 7 kleinkinderen) van ons prachtige eiland. Hij heeft een achtergrond als financieel adviseur in de (semi)publieke sector met ruime ervaring in de openbare financiën. Sinds 2010 is Arnold actief als gemeenteraadslid. ,,De Hoeksche Waard is een gebied om trots op te zijn. De om ons heen veranderende wereld vraagt ook om een daarin meegaande Hoeksche Waard." In deze kansrijke transitie wil Arnold meewerken aan het opbouwen van een nog meer vitale, verdraagzame en verbindende gemeente. Raadsleden moeten daarbij altijd aanspreekbaar zijn. Zijn motto is: 'Gewoon je boerenverstand gebruiken en de mouwen opstropen."


Karel van der Linden, Oud-Beijerland
SGP

Karel is geboren en getogen in Oud-Beijerland. Getrouwd met Inez, samen kregen zij 4 kinderen. Na afronding van zijn studie Bedrijfskunde aan de Landbouw Universiteit in Wageningen, ging Karel werken in de agrarische sector. Sinds 1 december 2018 is hij bij Nature's Pride, als lid van het management team, verantwoordelijk voor de inkoop van exoten. De Hoeksche Waard is hem dierbaar. ,,Met Gods hulp wil ik mij daar samen met mijn fractiegenoten van harte voor inspannen."

 


Mark de Koning, Oud-Beijerland
PvdA

Mark woont in Oud-Beijerland, is gehuwd en trotse vader van 4 kinderen (2 dochters, 2 zonen). Mark heeft bestuurskunde gestudeerd en was in zijn jonge jaren landelijk voorzitter van de PvdA jongerenorganisatie. Hij is werkzaam als zelfstandig ondernemer, adviseert en begeleidt ondernemingsraden. Tevens maakt hij cartoons voor organisaties. ,,De Hoeksche Waard is een prachtig gebied met veel mogelijkheden voor de toekomst. Dat zou wel voor iedereen moeten gelden. Ongeacht je inkomen, achtergrond of leeftijd.  Daarom moet de nieuwe gemeente voor alle inwoners bereikbaar en benaderbaar blijven. Daar wil ik de komende tijd hard aan werken!"


Richard Visser, Klaaswaal
Lokalen Hoeksche Waard

Richard woont al zijn hele leven in Klaaswaal. Heeft jarenlang gevoetbald bij SSS en ging naar de RSG Hoefsmid, het huidige Hoeksch Lyceum, waar hij de havo deed. Zijn studententijd rondde Richard af in 2017, na het behalen van de master Internationale Betrekkingen in Historisch Perspectief aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor werkte Richard als freelancer voor lokale kranten in de Hoeksche Waard. Zodoende ontwikkelde hij een goed gevoel voor wat er speelt in de Hoeksche Waard.

 


Jolanda Koning, Oud-Beijerland
CDA

Nadat Jolanda als rechtgeaarde boerendochter de Agrarische Hogeschool had afgerond, heeft ze op diverse plekken gewerkt en gewoond. Vanaf 2002 woonachtig in de Hoeksche Waard. Jolanda heeft in ieder geval haar thuis gevonden in de Hoeksche Waard. Ze houdt van het landschap, de ruimte en de rust in de Hoeksche Waard. Waar de mensen om elkaar denken. Jolanda werkte o.a. ruim 11 jaar in de zorg onder meer als vrijwilligerscoördinator. Inmiddels is ze teruggekeerd naar haar agrarische oorsprong en werkzaam bij een groentebedrijf. Een van de redenen om daar te gaan werken was dat dit bedrijf duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel heeft staan. Ze wil graag haar ervaringen en kennis gebruiken om samen met alle bewoners van de Hoeksche Waard de leefomgeving zo prettig te houden en verder te ontwikkelen naar een duurzamere Hoeksche Waard.


Vincent Rietvelt, Zuid-Beijerland
GroenLinks

Vincent is in 1978 geboren in Mijnsheerenland, en inmiddels alweer ruim 30 jaar woonachtig in Zuid-Beijerland. Vincent woont daar met zijn vriendin en drie zonen op 1 van de mooiste plekjes van de Hoeksche Waard. Met aan alle kanten een prachtig uitzicht. Dit maakt dat hij dagelijks de motivatie vindt om te strijden voor het behoud van een groene en open Hoeksche Waard. In het dagelijks leven is Vincent parttime huisvader en parttime bredeschool coördinator op een basisschool in Rotterdam. Hier is hij mede-verantwoordelijk voor de 'leertijduitbreiding'. Een project dat ervoor moet zorgen dat achterstanden worden weggewerkt op de basisschool.


Jeanette Kuipers-van Nugteren, Strijen
CDA

Jeanette woont haar halve leven in Strijen, is getrouwd en heeft 3 volwassen dochters. Zij wil graag de politiek dichter bij de inwoners brengen en zich inzetten voor de mooie groene Hoeksche Waard. ,,Ik fiets regelmatig een rondje waardoor ik nog meer geniet van de rust en ruimte die de Hoeksche Waard ons biedt.”  Jeanette heeft gekozen voor de portefeuille zorg met als speciaal aandachtspunt de Jeugdzorg, want onze jeugd is onze toekomst. Jeanette ziet het als een uitdaging om gemeenteraadslid te mogen zijn in de eerste raad, maar ze vindt het ook een eer. ,,Wij hebben een fantastisch team en we zijn er klaar voor.”


Alma Vervelde, Oud-Beijerland
ChristenUnie

Alma is al 8 jaar enthousiast raadslid en heeft veel zin in de Hoeksche Waardse raad. Om daar vanuit de ChristenUnie-gedachte aan bij te kunnen dragen, vindt ze een verantwoordelijke taak. ,,Die ik echter graag op me neem. Groen en sociaal, was ons motto tijdens de campagne. En dat geluid mogen en willen we ook in de coalitie laten horen." Alma is in haar fractie verantwoordelijk voor financiën, economie, onderwijs en bestuur.

 


Mireille Louwerens-Huys, Mijnsheerenland
BurgerBelangen

Geboren en getogen in Rotterdam leek het wonen in een dorp niet meteen voor Mireille bestemd. Maar sinds ze ruim 22 jaar geleden verhuisde naar Mijnsheerenland met het gezin voelde Mireille zich er thuis. ,,Deze ervaring weerspiegelt het ‘klimaat’ op dit prachtige eiland: in de dorpen/buurtschappen is men verbonden met elkaar, iets wat ik steeds meer miste in de stad. Deze verbondenheid is enorm belangrijk voor de ouderen, de zorg, het onderwijs, het verenigingsleven, het woongenot enzovoorts. Als raadslid wil ik me vooral inzetten voor het behoud van deze maatschappelijke verbondenheid."


Albert Scheerhoorn, Maasdam
Lokalen Hoeksche Waard

Albert is geboren en getogen in Utrecht, woonde vervolgens 4 jaar in Rotterdam, om in 1988 in de Hoeksche Waard te gaan wonen. Eerst in Westmaas en vanaf 1995 in Maasdam. De wijze waarop mensen in de Hoeksche Waard met elkaar omgaan en openstaan om met elkaar zaken op te pakken, waardeert Albert zeer. Vanaf 2 januari 2019 gaat hij zich inzetten voor de verbinding tussen gemeenteraad, inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Om op deze wijze breed gedragen informatie te verzamelen.

 


Marco Heemskerk, Numansdorp
CDA

Marco woont in Numansdorp, is getrouwd en heeft 4 kinderen. Werkt als directeur Shared Service Organisatie bij CVO Rotterdam. Heeft als Lid van Provinciale Staten al aardig wat politieke vlieguren gemaakt en zet deze kennis en ervaring nu in voor de Hoeksche Waard, specifiek als woordvoerder voor financiën, Openbaar Vervoer en onderwijs. ,,Als geboren en getogen Hoeksche Waarder heb ik een aantal jaar buiten de Hoeksche Waard gewoond en gewerkt. Maar bloed kruipt waar het niet gaan kan. Als je dan terugkomt waardeer je het landschap en de Hoeksche Waardse mentaliteit des te meer. Ik ga daarom voor de kansen voor en in de Hoeksche Waard.”​


Gert-Jan Janssens, Puttershoek
SGP

Gert-Jan is geboren en getogen in de Hoeksche Waard. In 2000 trouwde hij en kreeg hij samen met zijn vrouw 4 kinderen. Na het behalen van zijn HBO bouwkunde is Gert-Jan momenteel werkzaam als projectcoördinator bij een bouwmanagement bureau. ,,De Hoeksche Waard is een groene en rijke omgeving van wonen en werken en daarnaast onderwijs, zorg en recreatie. Al deze facetten gaan in elkaar over en zijn omringd door water. Mijn streven is een omringende factor te zijn binnen de politiek van de Hoeksche Waard. Ik vind het belangrijk om vanuit een christelijke visie inhoud te geven aan de politiek, die zorgt voor werkgelegenheid en het welzijn van de inwoners in de Hoeksche Waard."


Marga van Hulst- Sundermeijer, Nieuw Beijerland
BurgerBelangen

Marga woont vanaf 1969 in de Hoeksche Waard. Ze is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen die op zichzelf wonen. Afgestudeerd in Microbiologie en arbeidsrecht. Werkt bij Sanquin Bloedvoorziening als Senior Realtiebeheerder en heeft als hobby’s paarden, duiken, quilten en reizen. Kunst, Sport & Cultuur zijn belangrijk voor mij en vormen in de samenleving een belangrijke pijler. Natuur en Milieu worden steeds belangrijker in ons leven nu, maar ook later. De jeugd is onze toekomst, maar moet die zelf ook hebben.

Daarom zet ik mij graag in om samen met al onze inwoners en in het bijzonder de jeugd deze zaken op orde te krijgen. Zodat ons mooie agrarische eiland geweldig is en blijft om te wonen, recreëren en werken met ruimte voor sport en creativiteiten.