Pagina opties

Groter

Even voorstellen burgerleden

Op deze pagina stellen alle nieuwe burgerleden van gemeente Hoeksche Waard zich de komende tijd kort voor. Naast de burgerleden zijn voor de gemeenteraad uiteraard ook raadsleden actief. Zij stellen zich voor op deze webpagina.

Erwin Niedeveld, Mijnsheerenland
Lokalen Hoeksche Waard

Erwin is een vrijdenker en doener met een grote passie voor leren, ontwikkelen en innoveren. Vanuit zijn fascinatie voor gedrag en gedragsverandering is zijn persoonlijke missie tot een samenleving te komen waar dit voor ieder mens op een veilige en vertrouwde wijze mogelijk is. Erwin woont samen met zijn vrouw Madelein en twee zoons Kai en Jiro in Mijnsheerenland. In zijn dagelijks leven werkt hij aan interdisciplinaire leeromgevingen waar oplossingen worden ontworpen voor maatschappelijke uitdagingen. ,,Denk hierbij aan de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de energie- en technologietransitie, voorkomen van voedselverspilling, inclusief onderwijs, Meer Kansen voor Jongeren, leren voor duurzame ontwikkeling en leven lang ontwikkelen."
 


Arie van Ruiven, Oud-Beijerland
Lokalen Hoeksche Waard 

Arie is geboren in Rotterdam en opgegroeid in Oud-Beijerland, in een groot gezin met 3 broers en 5 zussen. Hij is getrouwd met Dolinda en zij hebben een zoon: Youri van 20 jaar. Samen beleven ze veel plezier aan hun Engelse Buldog Kenzo. Arie zat 10 jaar in de raad van Oud-Beijerland voor de lokale partij BINT. In het dagelijkse leven is Arie Warehouse Manager in Zoetermeer. ,,Ik vind het belangrijk dat er geluisterd wordt naar de burger en dat je deze zaken serieus oppakt. Tevens vind ik het van belang dat er bij een lokale partij geen landelijke druk wordt uitgeoefend, maar je puur het belang van de inwoners van je eigen gemeente kan behartigen. Ook nu de Hoeksche Waard 1 gemeente is, ben ik van mening dat we naar de burgers moeten luisteren, ook het voorzieningenniveau moet gehandhaafd blijven en waar nodig worden uitgebreid."


Geoffrey Filee, Oud-Beijerland
VVD

Geoffrey is vader van een dochter (bijna 4 jaar) en een zoon (4 maanden). Zijn middelbare schoolperiode bracht hij door op de Willem van Oranje en HBO op de Hogeschool Rotterdam. In het dagelijks leven is Geoffrey werkzaam als Account Manager in de Cyber Security. ,,Al vroeg ben ik lid geworden van JOVD en sinds 2009 actief voor de VVD. Al mijn hele leven woon ik in Oud-Beijerland. De Hoeksche Waard is voor mij een rustig en veilig thuis waar de juiste voorzieningen zijn, maar waar ook altijd iets te doen, te beleven en te verbeteren is. Belangrijke onderwerpen voor mij in de komende periode zijn Economie, Volksgezondheid en Onderwijs."
 


Gert Jan Stapper, Oud-Beijerland
VVD

Gert Jan is werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam. Sinds 2006 is hij politiek actief als (burger)raadslid. ,,De Hoeksche Waard is echt mijn thuis. Als ik door de tunnel rij 's avonds na het werk dan voelt dat iedere dag weer als thuiskomen. Goede voorzieningen, gezellige dorpscentra met een leuke diversiteit aan winkels, mooie natuur en de sfeer is prima. Om die reden heb ik al een hele tijd geleden besloten mijn maatschappelijke bijdrage te leveren aan het dorp. Het is leuk om iets terug te kunnen doen en om te zien dat het door ons uitgezette beleid ook effect heeft en (meestal) positief ontvangen wordt door de inwoners."

 


Olga Guttenberg-Magno Bataglia, Oud-Beijerland
PvdA

Olga werkt als Relatiemanager binnendienst bij een bank. Zij is geboren in Portugal en is ook daar politiek actief bij een zusterpartij van de PvdA. Ze voelt zichzelf zowel Nederlandse als Portugese. Olga heeft een toeristische opleiding gevolgd en later Europese Studies gedaan. Olga wil toegankelijk en bereikbaar zijn voor de burgers. ,,Ik ben gehuwd en moeder van vijf kinderen. Tevens ben ik behept met een Zuid-Europees temperament. Ik ben ambitieus, spontaan, enthousiast en ik luister oprecht naar mensen.’’ Haar speciale aandacht gaat uit naar Sport en Cultuur in de Hoeksche Waard.
 


Jan Robbemond, ’s-Gravendeel
PvdA

Jan is journalist en buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder verricht hij ombudswerk. Eind jaren 90 werd hij lid van het Hoeksche Waards Initiatief (HWI) die er mede voor heeft gezorgd dat de Hoeksche Waard een nationaal landschap is. Hij geeft aan lid van de PvdA te zijn: ,,Omdat die partij een sterk gevoel van solidariteit inbrengt, gemeenschapszin die de doorgeschoten individualisering van de samenleving moet neutraliseren. Ik wil bijdragen aan kleine kantelingen in het beleid, waardoor perspectief ontstaat op een sociale en rechtvaardige samenleving, waardoor mensen worden verlost uit uitzichtloze situaties.


Piet Penning, Klaaswaal
PvdA

Piet is directeurbestuurder bij de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en omstreken. Hij woont sinds 2002 in de Hoeksche Waard. Daarvoor woonde en werkte hij in Schiedam. Piet is getrouwd en heeft twee dochters. Zijn drijfveer voor zijn politieke activiteiten is het leveren van een bijdrage aan een sociale en rechtvaardige samenleving. Zijn motto is: ,,Er is maar één samenleving waarin we met zijn allen willen wonen en dat is een samenleving waarin iedereen voor elkaar zorgt." Piet zet zich verder in voor een sociale samenleving in een gemeente die dichtbij haar bewoners staat. ,,Ik wil opkomen voor de kwetsbaren in de samenleving."
 


Jurrian Hensen, Oud-Beijerland
ChristenUnie

Jurrian is een echte trotse Hoeksche Waarder. Geboren in Strijen en sinds 1989 woonachtig in Oud-Beijerland. Samen met zijn vrouw en twee zonen van 3 en 5 geniet hij hier volop. Na het afronden van de havo op de Willem van Oranje studeerde hij Hoger Toeristisch en Recreatief Onderwijs in Rotterdam. Sinds 2008 is Jurrian werkzaam bij Garden Tours een Tour Operator gespecialiseerd in tuinreizen. Naast zijn werk zet hij zich ook in voor de jeugd binnen de kerk en wil Jurrian graag vanuit de Christelijke visie op het leven zich inzetten voor de lokale politiek. ,,Zoveel mogelijk bruggen slaan tussen de burgers en de politiek. Dit wil ik deze periode met name doen met de onderwerpen Ruimtelijke Ordening, Veiligheid en Jeugd''


Nicky Almazan, Puttershoek
CDA

Nicky is geboren in Berkel en Rodenrijs en woont sinds 2015 in Puttershoek. Ze is getrouwd en verwacht in maart samen met haar man hun eerste kindje. Tot voor kort was zij werkzaam in het HBO. Momenteel richt Nicky zich op haar schrijfwerk en inzet in de lokale politiek. ,,Ik vind het belangrijk om mij in te zetten voor de Hoeksche Waard. Hoewel ik hier nog niet zo lang woon, heb ik mijn hart verloren aan de regio.''


 


Kjell Noordzij, 's-Gravendeel
GroenLinks

Kjell is opgegroeid in Strijen en kortgeleden naar ‘s-Gravendeel verhuisd. In het dagelijks leven is Kjell promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij doet er onderzoek naar de rol die botsende levensstijlen en attitudes spelen bij wantrouwen in de politiek. Hij wil zich graag inzetten voor een groene en leefbare Hoeksche Waard. ,,Duurzame oplossingen vinden voor het mobiliteitsprobleem, met voorrang voor fiets en openbaar vervoer, is van groot belang. De Hoeksche Waard moet naast het zijn van een gezinseiland ook aantrekkelijk zijn en blijven voor jongeren en starters."
 


Arjan van Steenselen, Strijen
SGP

Arjan is geboren en getogen in Cillaarshoek, getrouwd met Corrie en is vader van 4 kinderen. Vanuit hun woning hebben zij uitzicht op het Oudeland van Strijen met de daarbij horende rust en mogelijkheden om te genieten van de door God geschonken schepping. Hij is lid van de kerkenraad in Sint-Anthoniepolder. 30 jaar werkzaam in de accountancy in de Hoeksche Waard. Na 16 jaar penningmeester van de Rehobôthschool in Maasdam stond hij aan de wieg van de huidige VCOHW.

 


Jeffrey Quartel, Numansdorp
D66

Jeffrey is geboren en getogen in Oud-Beijerland en woont nu in Numansdorp. Een echte Hoeksche Waarder dus. Sinds 2009 is hij politiek actief. Eerst als commissielid, later als raadslid. Na zijn studies Bouwkunde en Sociologie begon Jeffrey als beleidsadviseur bij een gemeente, waar hij op het moment nog steeds werkt. ,,De Hoeksche Waard is een prachtig gebied wat we moeten koesteren en versterken. Thema’s als recreatie en toerisme, leefbaarheid, onderwijs, sport en cultuur zijn hiervoor van belang. Mijn doel: samen de Hoeksche Waard op de kaart zetten." ​


Brandon Ridderhof, Oud-Beijerland
Lokalen Hoeksche Waard

Toen Brandon in 2016 van het Hoeksch Lyceum kwam, begon hij aan de opleiding 'Ondernemer Retail' op het Albeda College. Daar werd hij ook secretaris van de Albeda debatclub. Nu, anno 2019 is Brandon dus tevens actief als burgerlid, en ambieert hij een toekomst in de politiek. ,,Daarnaast ben ik basketbalspeler, coach en scheidsrechter bij basketbal vereniging B.O.B. De komende 3 jaar ga ik mij inzetten voor meer binding tussen jongeren en lokale politiek."

 


Marjan Menting, 's-Gravendeel
GroenLinks

Marjan is geboren in een katholiek gezin in Naarden. Na haar mavo en de havo studeerde ze aan de Sociale Academie. Tijdens deze studie raakte Marjan geïnteresseerd in de levensbeschouwing van mensen. Wat drijft hen te doen wat ze doen? Vervolgens ging ze theologie studeren aan de Katholieke Theologische Universiteit in Utrecht. ,,Vanwege mijn intensieve baan in de forensische psychiatrie wandel, fiets en hardloop ik graag vanuit mijn huis zo het polderlandschap in. De weidsheid van de Hoeksche Waard, met zijn dijken en vlieten, akkers en bloemrijke akkerlanden is mij lief. Zo lief, dat ik me daarvoor wil inzetten, als een beginneling in de politiek."


Kees van Pelt, Oud-Beijerland
ChristenUnie

Van de vroegst bekende voorvaderen van Kees, is bekend dat die in 1580 in Strijen woonde. Via Westmaas verplaatste Kees’ familie zich onder meer naar Oud-Beijerland. Kees is daar geboren en getogen. Hij voelt zich een ‘echte’ Oud-Beijerlander maar zeker ook een echte Hoeksche Waarder. ,,Ik voel me als het ware vergroeid met de Hoeksche Waard. Mijn jeugd speelde zich er af. Wat wonen we in een schitterende omgeving! Als burgerraadslid wil ik me inzetten om ons eiland groen en sociaal te houden. Mijn motto is: de Hoeksche Waard is van en voor iedereen!"


Arie Gravendeel, Mijnsheerenland
CDA

Arie is geboren en getogen in de Hoeksche Waard. Geboren in het jaar dat zijn bekende dorpsgenoot goud en zilver won op de Olympische Spelen in Grenoble. Na zijn jeugd, in Puttershoek dus, verhuisde Arie naar Rotterdam voor de studie Bedrijfseconometrie. Sinds ongeveer 25 jaar woont Arie weer in de Hoeksche Waard, in Mijnsheerenland, samen met zijn vrouw Karin en hun jongste dochter, haar twee oudere zussen studeren en wonen inmiddels op kamers. Tot de herindeling was Arie gedurende twee raadsperiodes raadslid in de voormalige gemeente Binnenmaas en lid van de Hoekschewaardse Rekenkamercommissie. In het dagelijkse leven ontwikkelt Arie beleggingsstrategieën op het gebied van onder meer Aandelen, Onroerend Goed en Private Equity voor de opdrachtgevers van pensioenuitvoerder MN. Het mooie en de uitdaging daarbij is het integreren van financieel rendement en maatschappelijke verantwoording. Die twee aspecten laat Arie ook graag terugkomen in zijn activiteiten voor de Gemeente Hoeksche Waard.


Coen Raijer, Puttershoek
D66

Mijn naam is Coen Raijer (1976) uit Puttershoek en ik ben burgerlid voor D66 Hoeksche Waard.

Sinds 2012 ben ik politiek actief. Dat doe ik vanuit de overtuiging, dat als je vindt dat het beter kan, je ook bereid moet zijn om op te staan en mee te denken. Soms is dat nog best ingewikkeld, want ook voor ons prachtige eiland moeten soms lastige keuzes worden gemaakt. Door zaken praktisch te bekijken en in gesprek te gaan en te blijven met inwoners en bedrijven probeer ik een constructieve bijdrage te leveren aan de politiek in de Hoeksche Waard.

De onderwerpen waar ik mij vooral mee bezig houd zijn Dienstverlening (bereikbaarheid, klantgerichtheid), Financiën, Veiligheid en openbare orde en Inwonerparticipatie.

Nog enkele persoonlijke zaken? Gelukkig getrouwd met Ingrid, vader van 2 prachtige dochters en sinds 1984 woonachtig in Binnenmaas. Naast mijn werk voor de lokale politiek ben ik directeur van PubliContact, een bedrijf dat opleidingen geeft en organisaties adviseert over klantgerichte dienstverlening.


Pim Booman, Oud Beijerland
D66

Pim (1966) is geboren en getogen in Oud-Beijerland, getrouwd en heeft twee jongvolwassen zoons. Na zijn studie aan de technische hogeschool heeft Pim voor zijn werk veel van Nederland en Scandinavië gezien en is steeds meer geïnteresseerd geraakt in lokaal bestuur. In 2014 politiek actief geworden als burgerlid en maakt zich sterk voor burgerparticipatie. De Hoeksche Waard is een uniek gebied waar het heerlijk thuiskomen is. Met een uniek ruimtelijke inrichting, mooie natuur en polderlandschap. Duurzaamheid, mobiliteit en behoud van het open polderlandschap zijn belangrijke aandachtspunten waarvoor Pim zich volledig inzet.


Donald Smakman
BurgerBelangen

Donald is geboren in Den Haag en opgegroeid in Scheveningen en Oud-Beijerland. In 1983 getrouwd met Marianne, zij hebben samen een zoon en zijn de trotse opa en oma van Liam, die graag alleen op stap gaat met oma. Afgelopen september wonen wij 36 jaar in Strijen met veel plezier en zitten samen in het bestuur van de Oranjevereniging Strijen.
In de politiek ben ik nieuw, hiervoor heb ik een aantal jaren bij Strijens Belang meegelopen. Door mijn werk bij Suiker Unie in Puttershoek en 16 jaar bij de vrijwillige brandweer in Strijen ben ik er mij van bewust geworden dat veiligheid erg belangrijk is geworden voor mijzelf en de samenleving. Sinds een aantal jaren word ik bij Suiker Unie Puttershoek ook ingezet als veiligheidskundige. Ik wil graag in de nieuwe gemeente Hoeksche Waard mijn steentje bijdrage voor veiligheid, dus niet alleen thuis, op straat en op mijn werk.