Pagina opties

Groter

Coalitievorming

Akkoord eerste college gemeente Hoeksche Waard

(22 december 2018) - Sjaak van der Tak presenteerde op 22 december 2018 zijn eindrapportage, waarin hij als verkenner aangeeft hoe het coalitievormingsproces voor gemeente Hoeksche Waard is gelopen. Hiermee is zijn opdracht beëindigd. De politieke partijen CDA, SGP, Lokalen Hoeksche Waard en ChristenUnie bereikten een akkoord. Het nieuwe college telt 5 wethouders. Het CDA levert 2 fulltime wethouders, Paul Boogaard en Joanne Blaak. Lokalen Hoeksche Waard vaardigt Harry van Waveren af als wethouder. Voor de SGP neemt Piet van Leenen zitting in het college en de ChristenUnie levert met Huibert Steen een deeltijd-wethouder. Samen hebben deze 4 coalitiepartijen 22 van de 37 zetels in de gemeenteraad. Vandaag hebben de coalitiepartijen het hoofdlijnenakkoord voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard gepresenteerd, onder de titel Samen meer Waard.

Maatschappelijk akkoord

In het akkoord staan doelstellingen op hoofdlijnen beschreven en zijn gemaakte afspraken vastgelegd. De coalitiepartijen willen hiermee samen met de gemeenteraad een fundament leggen voor de nieuwe gemeente Hoeksche Waard. Na bespreking van dit akkoord in de raad gaat het nieuwe college in gesprek met inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, verenigingen en andere overheden. Het moet een maatschappelijk akkoord worden, omdat het te vormen college gelooft in de kracht van samen optrekken en weet dat er veel kennis en betrokkenheid is. De missie van de nieuwe gemeente is immers ‘Dichtbij, in verbinding met de omgeving’.

Kernkwaliteiten versterken en verrijken

De Hoeksche Waard kent een aantal kernkwaliteiten: ondernemerszin, kleine hechte gemeenschappen waarin men voor elkaar zorgt, sterk met elkaar verbonden in samenleving en economie, aantrekkelijk voor recreatie en toerisme en een sterke en innovatieve landbouw. De coalitiepartijen stellen zichzelf ten doel deze kernkwaliteiten de komende drie jaar te versterken en verrijken. De coalitie wil de kracht van de samenleving benutten om ervoor te zorgen dat inwoners in de Hoeksche Waard optimaal kunnen wonen, leven en werken. Onderwerpen in het akkoord waarover de coalitie dan ook met gemeenteraad, inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners, verenigingen en andere overheden in gesprek wil zijn :

  • Samenspel tussen samenleving, raad en college
  • Overheids- en inwonersparticipatie
  • Cultuur en erfgoed
  • Mobiliteit en infrastructuur
  • Ruimte en wonen
  • Duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptie
  • Sociaal domein: sociaal en verbonden
  • Economie en landbouw