Pagina opties

Groter

Burgerinitiatief

Als inwoner van Hoeksche Waard kunt u via een burgeractiviteit of een burgerinitiatief een onderwerp op de agenda van de gemeenteraad krijgen. Bij een burgeractiviteit heeft u 100 handtekeningen nodig en bespreekt de raad dit onderwerp.

Burgerinitiatief

Stel, u heeft een goed idee voor Hoeksche Waard en een enthousiaste groep ‘medestanders’ gevonden. Met minimaal 100 Hoeksche Waardse inwoners kunt u dan uw burgerinitiatief inbrengen. U kunt de gemeenteraad vragen een besluit te nemen over uw voorstel, zoals een sportveld in uw buurt, betere straatverlichting in uw wijk of een duurzame aanpak van zwerfvuil.

Spelregels

Voor het indienen van een burgeractiviteit of een burgerinitiatief zijn spelregels. Als u dit overweegt, is het verstandig om de raadsgriffie te benaderen. De griffie kan u immers goed adviseren en daarmee eventuele teleurstellingen wellicht voorkomen. Neem gerust contact op met de griffie door een bericht te mailen naar: griffie@gemeentehw.nl.

Kijk voor de officiële verordening over dit onderwerp op deze webpagina.