Pagina opties

Groter

Beeldvorming

Wat is een beeldvormende bijeenkomst?

De eerste openbare bijeenkomst, in een reeks van drie, is de zogenaamde beeldvormende vergadering. Dit is één van de belangrijkste openbare bijeenkomsten, waarbij de raad de samenleving betrekt.

Door met inwoners, organisaties en het college in gesprek te gaan, halen de raadsleden belangrijke informatie op. In deze fase van de vergaderreeks is nog geen plaats voor (politiek) debat of het uitdragen van een politieke mening. De raadsleden luisteren en stellen zo nodig verhelderende vragen. De vergadering heeft een puur informatief karakter. Afhankelijk van de onderwerpen kunnen de raadsleden tijdens deze vergadering ook op andere manieren met u in gesprek. Bijvoorbeeld in een rondetafelgesprek. De beeldvormende vergaderingen worden niet uitgezonden.

Hoofdonderwerpen

Voor iedereen die zijn/haar mening, ideeën, wensen, enz. met de gemeenteraad van de  Hoeksche Waard wilt delen, is de beeldvormende vergadering het meest geschikte moment. Het is daarbij goed te weten, dat de raad gaat over hoofdonderwerpen die de gehele Hoeksche Waard aangaan. Inspreken kan bijvoorbeeld niet over een losse trottoirtegel, of een besluit van het gemeentebestuur waartegen bezwaar en beroep loopt.

Wilt u gebruik maken van het spreekrecht, of advies hierover, geef dit dan vóór 12.00 uur op de dag van de vergadering door aan de griffie (griffie@gemeentehw.nl / 088-6471874). Dit onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u met de raad wilt praten. Als inspreker krijgt u maximaal 5 minuten spreektijd.